Page 280 - Dutch Asiatic Shipping Volume 1
P. 280

 Utrecht, 1975.
Mansvelt, W . M . F ., Rechtsvorm en geldelijk beheer bij de Oost-Indische Compagnie.
Amsterdam, 1922.
Marsden, P., The wreck of the Amsterdam. London, 1974.
-, 4 A reconstruction of the treasure of the Amsterdam and the Hollandia, and their
significance'. The international Journal of Nautical Archaeology, 1 (1978) 133-148. Mauro, F ., Le Portugal et ΓAtlantique au XVIIe siècle 1570-1670. Paris, 1960. Meilink-Roelofsz, M. A . P ., Asian trade and European influence in the Indonesian Archi­
pelago between 1500 and about 1630. The Hague, 1962.
-, Van geheim tot openbaar. Een historiografische verkenning. Leiden, 1970.
-, The earliest relations between Persia and the Netherlands'. PersicaVI (1974) 1-43. -, 'De Europese expansie in Azië. Enkele beschouwingen naar aanleiding van Holden
Furbers "Rival Empires of trade in the Orient, 1600-1800".' Bijdragen tot de Taal-,
Land- en Volkenkunde, 135 (1979) 403-442.
-, 'The structures of trade in Asia in the sixteenth and seventeenth centuries. A critical
appraisal', in: Mare Luso-Indicum IV (1980) 1-43.
-, 'Hoe rationeel was de organisatie van de Nederlandse Oost-Indische Compagnie?'
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 44 (1982) 170-190.
Mollema, J. C , De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indië 1595-1597; naar de
oude journalen. The Hague, 1935. Morineau,Michel,Incroyablesgazettesetfabuleuxmétaux.Lesretoursdestrésorsamé­
ricaines d'après les gazettes hollandaises (XVI-XVIIIe siècles). Cambridge/Paris, 1985. Morse, H.B.,Thechroniclesof theEastIndia Company tradingto China1635-1834. 5
vols. Oxford, 1926-1929.
Mulder, W . Z . , 'Het vergaan van het fregat Rhijnburg op de Zuidchineesche kust in het
jaar 1772'. Tijdschrift Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, LXI (1949)
625-628.
Northcote Parkinson, C , Trade in the Eastern Seas 1793-1813. London, 1937, 19662. Opper, E . , 'Dutch East India Company artisans in the early eighteenth century'. Unpub­
lished thesis, Univ. of Indiana, 1975.
Overvoorde, J. C , P. de Roo de la Faille, De gebouwen van de Oost-Indische Compagnie
en van de West-Indische Compagnie. Utrecht, 1928.
Playford, P. E., The wreck of the Zuytdorp on the Western Australian coast in 1712. Perth,
19742.
Pol, A., 'Tot gerieff van India'. Geldexport door de VOC en muntproductie in Nederland,
1720-1740'. Jaarboek Munt- en Penningkunde 72 (1985).
Prakash, Om, 'Bullion for Goods: International Trade and the Economy of Early Eigh­
teenthCenturyBengal'.IndianEconomicandSocialHistoryReview, 11no.2(1976). Qaisar, A. J., 'Shipbuilding in the Mughal empire during the seventeenth century'. Indian
Economic and Social History Review, V (1968) 149-170.
Raven, G. J. Α., 'Blijven of weggaan? De perspectieven van marineofficieren tijden de
nadagen van de Republiek 1751-95'. Mededelingen Ned. Ver. voor Zeegeschiedenis,
40/41 (1980) 23-50.
-, 'Aanhoudend sukkelen om bootsvolk. Een keerpunt in het personeelsbeleid van de
marine 1775-1795' Tijdschrift voor zeegeschiedenis, 1-2(1982) 132-142.
Raven-Hart, R., Before Van Riebeeck; callers at South Africa from 1488 to 1652. Cape
Town, 1967.
-, Cape Good Hope 1652-1702. The first 50 years of Dutch colonisation as seen by callers.


   278   279   280   281   282