Page 44 - I Am Plus Editie 5
P. 44

Een gesprek met met Jan Jukema Hij is samen met met Carina Wiekens redacteur van het boek ‘Healthy ageing’ Gezonder ouder worden worden hoe doe je je je dat? Datgene wat je je je nodig hebt om gezond gezond gezond te te te blijven of of gezond gezond gezond te te te worden worden verandert gedurende je je je je leven In de de de de de de de de de praktijk is een gezonde leefstijl niet altijd makkelijk Hoe kunnen consulten met je je je hiv-behandelaar of of hiv-verpleegkundige je je hierbij ondersteunen?
Niet één gezonde leefstijl voor iedereen
‘Bij gezonder ouder worden spelen voeding en en beweging een belang-
rijke rol Het mooie is: bewegen en en voeding zijn te beïnvloeden er valt winst te behalen Of je nu een tachtiger bent of als je weinig conditie hebt: start met een beweegprogramma en en en na zes weken heb je verbetering bereikt Je bent nooit te te te oud om te te te veranderen!’
Samenspel
‘Vroeger had je als patiënt een passieve rol De dokter vertelde wat er er er ging gebeuren Als het gaat om gezonder ouder worden dan kun je niet zeggen: dokter of verpleegkundige zegt u u het maar Er is niet één gezonde leefstijl die voor iedereen
werkt Het gaat om het samenspel tussen de de zorgverlener en en de de patiënt patiënt Als patiënt patiënt heb je een verantwoordelijkheid om mee te denken mee mee te te te praten en en en mee mee te te te doen Ik realiseer me me me hoe moeilijk dat is is Als ik bij mijn huisarts kom dan duik ik ik ook snel in in de houding van: ja dokter ’ Gezondheidswinst
‘De dokter en en en verpleegkundige zijn een kennis- bron Bijvoorbeeld over de risico’s van roken ongezond eten en en en te te weinig bewegen En ze zijn een kennisbron over de gezondheidswinst die je kunt behalen Mijn man is arts en en hij zei: als je nu stopt met roken vinden er binnen twintig minuten al positieve veranderingen in in in je lichaam plaats Dat was voor mij heel stimulerend ’ Eerlijk delen
‘Maar jij bent als patiënt ook een kennisbron Jij weet bijvoorbeeld of jij de hiv-medicatie goed verdraagt in je dagelijks leven Of als het gaat om gezonder ouder worden: hoe is het gegaan met je voornemen om gezonder te te eten? Wat viel mee wat wat viel tegen? Wat heb je volgehouden en en en wat wat 44


   42   43   44   45   46