Page 2 - etmol_135
P. 2

‫ב־‪3‬ו לחודש דצמבר יימלאו ‪200‬‬
‫שנה להולדת היינריך היינה‪,‬‬
‫מגדולי המשוררים הליריים עד‬
‫היום‪ ,‬ממניחי הייסוד להשכלה‬

‫היהודית במאה ה־‪ ,19‬שהתנצר‬
‫כשהוא בן ‪ .28‬בשער ‪ -‬פסלו‬
‫של היינה‪ .‬בעמוד ‪ 22‬מונה‬
‫שלמה טנאי‪ ,‬חוקר ומתרגם‬
‫שירת היינה‪ ,‬את התאריכים‬
‫העיקריים בחייו • הכוזרים הם‬
‫עדיין תעלומה בעינינו‪ ,‬בעמוד ‪3‬‬
‫עוקב פרוס׳ שלמה סימונסון‬
‫אחרי התעודות והמקורות‬
‫המצויים בידינו על הכוזרים •‬
‫משה יגר‪ ,‬איש משרד החוץ מאז‬
‫‪ ,1956‬שגריר בארצות רבות‬
‫ולאחרונה בציכיה‪ ,‬כתב ספר‬
‫על הקשרים בין צ׳כוסלובקיה‬
‫וישראל; בעמוד ‪ 6‬הוא מספר על‬
‫הקשרים במלחמת העצמאות‬
‫בין שתי המדינות • פרופ׳‬
‫נורית גוברין על עתון ילדים‬
‫שלפני הכרזת העצמאות ‪-‬‬
‫בעמוד ‪ • 9‬על ״כוכב זמר״‬

‫ממסספתוררידןעםאלרמאגושירתבהעהמותידי ‪2‬ש‪1‬בותי‬

‫פרופ׳ יואל ובא מספר על‬
‫גזירות ת״ח‪-‬ת״ס‪ ,‬כאשר‬
‫היהודים נמצאים בין הפטיש‬
‫של אצילי פולין והסדן של אכרי‬

‫אוקראינה‪ ,‬עמוד ‪ • 14‬על חמור‬
‫שנדד מגדרה לתל־אביב מספר‬
‫בעמוד ‪ 17‬הרץ פינקנברג‪ ,‬מנהל‬
‫המוזיאון לתולדות גדרה •‬
‫בימים אלו יצאו לאור שלושה‬
‫כרכים של מבחר שירת יעקב‬
‫אורלנד‪ ,‬אאהו הנהן מעריו‬

‫בעמוד ‪ 18‬את שירי־הזמר של‬
‫אורלנד‪ ,‬שהם גם סיפורם של‬
‫קורות הימים • פרופי ערן דולב‬
‫מספר על ‪ 24‬שעות בחייו של‬
‫גנרל פסון האמריקאי‪ ,‬מגיבורי‬

‫מלחמת העולם השניה‪ ,‬בהן‬
‫"קפץ״ לבקר את ירושלים‬

‫)עמוד ‪ • (21‬שמור על זה‬
‫הבית ‪ -‬דבהם אישיים של‬
‫יצחק זיראב המעריך ‪ 70‬שנות‬
‫חיים בארץ‪ ,‬בעמוד ‪ • 23‬בעמוד‬
‫אחרון מירון סימה מצייר את‬

            ‫אלוה לאסקרשילר‬
   1   2   3   4   5   6   7