Page 3 - etmol_135
P. 3

‫זקני השבט נועדים‬

‫חסדאי‪ ,‬ביקש שיעמידו לרשותו אנייה על מנת להפליג‬      ‫ידיעותינו מימי הביניים על הכוזרים ועל התגיירותם‬
                         ‫לכזריה‪.‬‬ ‫מעטות יחסית‪ .‬הן מורכבות מחצי תריסר תעודות עבריות‬
                             ‫ומאזכורים קצרים בטקסטים עבריים‪ ,‬וכן מאזכורים במקורות‬
‫ה‪ .‬איגרת לשליט‪ .‬קטע בלבד נשתמר בגניזה של קהיר‪ .‬זהו‬    ‫ביזנטיניים‪ ,‬ערביים‪ ,‬פרסיים ובעוד כמה כתבים מהמזרח‪.‬‬
‫העתק מן המאה ה־‪ 12‬או בסמוך לה‪ .‬במכתב מאשרים בחצרו‬     ‫הללו הביאו בעקבותיהם כתיבה נרחבת יחסית בעת החדשה‪.‬‬
‫של עבד־אל־רחמן בקורדובה קבלת איגרת מן השליט‪ .‬יש מי‬
‫שסבור שחסדאי הוא ששלח איגרת זו לקיסר קונסטנטין‪,‬‬                       ‫התעודות העבריות הן‪:‬‬
‫בעלה של הלנה‪ ,‬או לשליט אחר‪ ,‬אולי בקשר לפנייה דלעיל‪.‬‬    ‫א‪ .‬איגרתו של חסדאי אבן שפרוט ליוסף מלך הכוזרים‪.‬‬
‫ו‪ .‬מכתב שנשלח מקייב או לקייב‪ ,‬ובו המלצה לנזקק‬       ‫מתוך התעודה עולה כי חסדאי‪ ,‬רופא ומדינאי בחצרו של‬
‫שיהודים יתמכו בו כספית‪ .‬לאחדים מן החתומים על המכתב‬    ‫עבד־אל־רחמן השלישי בקורדובה‪ ,‬כתב למלך כזריה באמצע‬
‫שמות טורקיים‪ ,‬שסבורים כי הם כוזריים‪ .‬מפרסמי המכתב‬     ‫המאה העשירית וביקש ממנו לספר לו ידיעות על ממלכתו‬
‫תיארכו אותו ל־‪ 930‬בקירוב‪ ,‬ואם נכון הדבר‪ ,‬זהו המסמך‬    ‫ותולדותיה‪ .‬בין שאר דברים מספר חסדאי על ניסיונות שלא‬
‫הכוזרי המקורי היחידי מן המאה העשירית שנתגלה עד־כה‪.‬‬    ‫עלו יפה לשגר שליחים לכזריה ועל הצעתם של שני יהודים‬
‫לאלה יש להוסיף מסמכים אחרים‪ ,‬שאף־על־פי שלא‬        ‫ממדינה סלבית לשאת את מכתבו אל המלך דרך מזרח‬
‫נזכרים בהם הכוזרים‪ ,‬נקשרו מסיבה זו או אחרת לשש‬      ‫אירופה‪ .‬לא בא לידנו עותק האיגרת מימי הביניים‪ .‬כתב היד‬
                             ‫הקדום ביותר הוא מן המאה ה־‪ .16‬עם זאת‪ ,‬מדברי ר׳ יהודה‬
               ‫התעודות שנמנו לעיל‪ ,‬והם‪:‬‬  ‫הברצלוני בסוף המאה ה־‪ 11‬או בראשית המאה ה־‪,12‬‬
‫ז‪ .‬איגרת מקהילה יהודית בדרום איטליה לאישיות יהודית‪,‬‬    ‫המצטט מתשובת המלך לחסדאי‪ ,‬ניתן להסיק שכבר אז היתה‬
‫אולי חסדאי אבן שפרוט‪ ,‬ובה תיאור רדיפת יהודים ותלאותיה‬   ‫קיימת איגרת משל חסדאי למלך‪ .‬אמיתותה של האיגרת‬
‫של אחד בשם שמואל‪ ,‬שליחו של הנמען‪ .‬עותק לא שלם‬       ‫שנויה במחלוקת חריפה בין החוקרים‪ ,‬כאשר הדעות נעות בין‬
                             ‫דחייתה הגמורה כזיוף לבין אשרורה ומתן אמון גמור‬
                 ‫נשתמר בגניזה של קהיר‪.‬‬
‫ח‪ .‬מכתב מקהילות בצרפת לאישיות יהודית‪ ,‬אולי חסדאי‬                            ‫באמיתותה‪.‬‬
‫אבן שפרוט‪ ,‬ובו נזכר שמואל‪ ,‬שליחו של הנמען‪ ,‬הזהה אולי‬   ‫ב‪ .‬תשובת המלך יוסף לחסדאי אבן שפרוט‪ ,‬המכילה תיאור‬
‫לאיש המוזכר באיגרת הקודמת‪ .‬כמו כן נזכרים במכתב‬      ‫של תולדות הכוזרים והתגיירותם‪ .‬יש בידינו שתי נוסחאות‬
‫שלושה יהודים אחרים‪ ,‬שהגיעו לצרפת מקורדובה‪ .‬לשניים‬     ‫של האיגרת‪ :‬האחת ארוכה והשנייה קצרה‪ .‬הארוכה מצויה‬
‫מהם שמות זהים לאלה הנזכרים במכתבו של חסדאי ליוסף‬     ‫בכתב יד שטוענים כי הוא מימי הביניים‪ ,‬אולם מוצאו חשוד‪.‬‬
                             ‫ג‪ .‬איגרת מאת יהודי כוזרי המכילה מקצת תולדותיהם של‬
 ‫מלך הכוזרים‪ .‬עותק בלתי שלם נשתמר בגניזה של קהיר‪.‬‬    ‫הכוזרים והתגיירותם‪ .‬הטקסט לוקה בחסר והיה לפנים חלק‬
‫בנוסף לתעודות האלה מוזכרים כזריה‪ ,‬הכוזרים‬         ‫ממסמך ארוך יותר‪ .‬הקטע נשתמר בגניזה של קהיר‪ ,‬וסבורים‬
‫והתגיירותם בכתבים עבריים מן התקופה ההיא‪ ,‬שעם‬       ‫כי הוא מן המאה ה־‪ .12‬דברי הכותב על הוויכוח המפורסם‬
‫מחבריהם נמנים רב סעדיה גאון‪ ,‬אבו יוסוף יעקוב‬       ‫בין נציגי שלוש הדתות המונותיאיסטיות שונה מזה‬
‫קירקיסאני ויפת בן עלי )שני האחרונים היו קראים( מן‬     ‫שבתיאורים אחרים‪ .‬האיגרת מכילה ידיעות רבות על‬
‫המאה העשירית; ר׳ יהודה בן ברזילי מברצלונה מסוף המאה‬
‫ה־‪ 11‬וראשית ה־‪ ;12‬אברהם בן דאוד‪ ,‬הכרוניקאי‪ ,‬והנוסעים‬            ‫הכוזרים שאינן מוכרות ממקורות אחרים‪.‬‬
‫בנימין מטודלה ופתחיה מרגנסבורג מן המחצית השנייה של‬    ‫ד‪ .‬פנייה בכתב לגבירה למען יהודי ארצה‪ ,‬ובה המלצה‬
‫המאה ה־‪ ;12‬ויהודה הלוי‪ ,‬אשר השתמש בסיפור ההתגיירות‬    ‫שתגן עליהם‪ .‬קטע בלבד נשתמר בגניזה של קהיר — כנראה‬
                             ‫העתק מן המאה ה־‪ 12‬בקירוב‪ .‬המכתב יוחס לחסדאי אבן‬
    ‫כרקע לעלילה של ספר ה״כוזרי״ סמוך לשנת ‪.1140‬‬    ‫שפרוט‪ .‬ויש מי שסבור שנכתב אל הלנה‪ ,‬קיסרית ביזנטיום‪,‬‬
‫כמו כן קיימים די הרבה אזכורים של כוזרים‪ ,‬כזריה‬      ‫או לחלופין‪ ,‬לבתה אגתה‪ .‬כמו כן הוצע שהכותב‪ ,‬כלומר‬
‫והאלמנט היהודי בה בכתביהם של כרוניקאים ונוסעים או‬
   1   2   3   4   5   6   7   8