Page 5 - etmol_135
P. 5

‫הערבה הכוזרית‬                                ‫לעומת זאת‪ ,‬קיימת אי בהירות לגבי‬
                                       ‫זהותם של השליטים היהודים בכזריה‬
‫באנגליה ארתור קסטלר בספר ״השבט השלושה עשר״‬                  ‫)ובדרך כלל סבורים שהיו אלה הכגנים(‬
‫שקיבל פירסום רב‪ ,‬יחד עמו היו אחרים המפרסמים דעה זו‬              ‫במשך דורות אחדים‪ ,‬וזאת בגלל ידיעות‬
‫המבוססת על ההנחה שרוב או אולי כל הכוזרים נהפכו‬                ‫סותרות בתיעוד וחוסר הוודאות בדבר‬
‫ליהודים לכל דבר בין המאות השמינית והעשירית;‬
‫שהממלכה הכוזרית התקיימה כמדינה יהודית עצמאית עד‬                              ‫אמינותו‪.‬‬
‫פלישת המונגולים בראשית המאה ה־‪ ;13‬וכי המוני יהודים‬              ‫בירתה של כזריה היתה אטיל־איטיל‬
‫כוזרים היגרו מכזריה לפני ואחרי ‪ 1240‬והתיישבו ברוסיה‪,‬‬             ‫בשפך הוולגה‪ ,‬והכוזרים איכלסו‬
                                       ‫יישובים ומבצרים גם במקומות אחרים‪.‬‬
                     ‫בליטא ובפולין‪.‬‬           ‫אולם נדמה שלא זנחו לגמרי את מנהגי‬
‫פולאק בעל הספר ״כזריה״‪ ,‬אחד האדריכלים הראשיים של‬               ‫הנוודים שלהם‪ .‬יש מעט ידיעות‬
‫התיאוריה הזאת‪ ,‬הוסיף לה גם את הפן הגרוטסקי‪ ,‬לפיו‬               ‫מפוזרות על פעילותם הכלכלית‪ ,‬בה‬
‫נולדה היידיש בחצי האי קרים‪ ,‬כבת לניב גרמני של הגותים‬             ‫תפס המסחר מקום מרכזי‪ ,‬וכן‬
‫שהתגוררו שם‪ ,‬והופצה על ידי היהודים הכוזרים כאשר נפוצו‬            ‫החקלאות‪ .‬מקור הכנסה חשוב של‬
‫על פני מזרח אירופה‪ .‬לפי תיאוריה זו‪ ,‬מילים ממוצא איטלקי‬            ‫הכוזרים היו כנראה המכסים שגבו מן‬
‫למשל הוחדרו ליידיש על ידי כוזרים שהגיעו מאיטליה‪,‬‬               ‫הסחורות שעברו בשטחם‪ ,‬זאת בנוסף‬
‫פולאק פותר את עניין התגברותה של היידיש שהביאו עמם‬              ‫למס שהעלו להם העמים הכפופים להם‪.‬‬
‫יהודי גרמניה שהיגרו למזרח אירופה על היידיש־הגותית על‬   ‫באו לידינו ידיעות סותרות על מערכת המשפט והחוקה‬
‫ידי מה שהוא מכנה בשם עליונותם החברתית והתרבותית של‬
                                        ‫שלהם ועל ארגון הכוחות המזוינים‪.‬‬
                    ‫המהגרים מגרמניה‪,‬‬  ‫בשיא כוחם‪ ,‬בסוף המאה ה־‪ 9‬ובראשית ה־‪ ,10‬השתרעה‬
‫אולם אין לה להנחה זו כמו גם למוצא יהודי פולין‬       ‫ממלכת הכוזרים עד קייב במערב‪ ,‬קרים בדרום‪ ,‬והים‬
‫מהכוזרים על מה לסמוך‪ .‬אין בתיעוד ההיסטורי מאומה כדי‬    ‫הכספי במזרח‪ .‬עצמתה והשפעתה ניכרו גם מעבר לגבולות‬

    ‫לסייע לאף אחת מטענותיהם של חסידי תיאוריה זו‪.‬‬                              ‫אלה‪.‬‬
‫ראשיתה של ההתיישבות היהודית בפולין לוטה בערפל‬       ‫סמוך לשנת ‪ 965‬הביס סביאטוסלב איגורביץ‪ ,‬מלך ׳רוס׳‪,‬‬
‫בדומה לזו של קיבוצים יהודים אחרים‪ .‬אנו שומעים על‬     ‫את הכוזרים‪ .‬דומה שאין להטיל ספק בכך שמה שנותר‬
‫סוחרים יהודים בארצות הסלבים ואולי גם בפולין החל במאה‬   ‫מכזריה‪ ,‬אם בכלל נותר ממנה משהו בצורת מדינה עצמאית‬
‫התשיעית‪ ,‬אולם רק במאה ה־‪ ,13‬בפרט בסופה‪ ,‬מתחילה‬      ‫או עצמאית למחצה‪ ,‬לא שרד אחרי ההתקפה המונגולית של‬
‫ההגירה היהודית‪ ,‬בעיקר מגרמניה‪ ,‬להתפתח ליותר מטפטוף‬    ‫ראשית המאה ה־‪ .13‬אין הסכמה בדבר גורל האלמנט היהודי‬
‫קל‪ .‬בעקבות הפלישה המונגולית החלה מה שמכונה‬        ‫בקרב הכוזרים‪ .‬פולאק הינו בעל הדעה הקיצונית‪ ,‬הוא טוען‬
‫הקולוניזציה הגרמנית של פולין ולתהליך זה התלוותה‬      ‫שהמדינה הכוזרית בתור שכזו שרדה עד לפלישת המונגולים‪,‬‬
‫הגירה מקבילה של יהודים‪ .‬המהגרים הביאו עמם את‬       ‫אם כי שטחה הצטמצמם במידת מה‪ .‬לדעתו‪ ,‬מאחר שרוב‬
‫המסורות והמנהגים של היהודים בגרמניה‪ ,‬יהודי אשכנז‪ ,‬את‬   ‫הכוזרים‪ ,‬אם לא כולם‪ ,‬התגיירו‪ ,‬נשארה כזריה יהודית רובה‬
‫תרבותם ואת לשונם‪ ,‬יידיש‪ .‬עוד במאות ה־‪ 14‬וה־‪15‬‬
‫התנהלה ההגירה היהודית לפולין בקצב איטי יחסית‪ .‬אף־על־‬                        ‫עד המאה ה־‪.13‬‬
‫פי שיהודים בודדים מכזריה אולי הגיעו לפולין‪ ,‬הרי הרוב‬
‫המכריע של היהודים שהיגרו לשם‪ ,‬במספרים גדולים אחר־‬           ‫לאן נעלמו הכוזרים?‬
‫כך‪ ,‬לא היו כוזרים או בני בניהם של מהגרים מן המזרח‪,‬‬
‫הרוב המכריע של היהודים שהתיישבו בפולין‪ ,‬הגיעו‬       ‫עם זאת מזדקרות לעין מספר נקודות שמעמידות בספק אם‬
                             ‫ממלכה כוזרית‪ ,‬קטנה או גדולה‪ ,‬אמנם היתה קיימת עד סמוך‬
                  ‫מהמערב — מאשכנז‪.‬‬    ‫לפלישה המונגולית‪ .‬פתחיה מרגנסבורג‪ ,‬אחד משני הנוסעים‬
                             ‫היהודים הידועים במחצית השנייה של המאה ה־‪ ,12‬נסע‬
‫לעיון נוסף‪ :‬״השבט השלושה עשר״ ‪ -‬ש‪ .‬סימונסון ב״מיכא‪5‬״‬   ‫מפראג לפולין ומשם לקייב; משם המשיך דרך רוסיה ולאורך‬
  ‫י״ד‪ ,‬הוצאת המכון לחקר התפוצות‪ ,‬אוניברסי טת תל־אביב‪.‬‬  ‫נהר הדנייפר‪ ,‬דרך השבטים הנוודים שאיכלסו את הערבות‪,‬‬
                             ‫עד שהגיע לבגדד‪ .‬הוא מזכיר שליחים של מלכי משך או‬
                             ‫מגוג‪ ,‬שביקשו את ראש הישיבה בבגדד לשגר תלמידי חכמים‬
                             ‫למדינותיהם‪ .‬הוא כותב ששבעת שליטי הארצות ההן‪,‬‬
                             ‫הנמצאות במרחק עשרה ימים נסיעה מבגדד‪ ,‬חלמו שאיימו‬
                             ‫עליהם באבדון אם לא יתגיירו‪ .‬כאשר האיום החל להתממש‪,‬‬
                             ‫הם התגיירו‪ .‬יש מי שטען שסיפור זה מתייחס לכוזרים‪.‬‬
                             ‫בנימין מטודלה‪ ,‬הנוסע השני‪ ,‬בן דורו של פתחיה‪ ,‬נפגש‬
                             ‫בכמה יהודים כוזרים במסעותיו‪ ,‬אולם לא ביקר בכזריה ולא‬
                             ‫היה לו מה להגיד אודותיה‪ .‬הקשר כביכול בין דוד אלרואי‬
                             ‫וכזריה אף הוא בעייתי‪ ,‬והוא מבוסס אולי על טעות בסיפור‬

                                                     ‫על אביו‪,‬‬
                             ‫זה מביא אותנו לקטע האחרון בסיפור כזריה‪ ,‬דהיינו‬
                             ‫התפקיד שמילאו כביכול הכוזרים כאבותיהם של יהודי מזרח‬
                             ‫אירופה בימי הביניים‪ ,‬ובעקבות זאת בעת החדשה‪ ,‬כלומר‬
                             ‫של מי שהפכו רוב בקרב יהדות העולם בימינו‪ .‬תיאוריה זו‬
                             ‫הפיץ לפני כעשרים שנה העתונאי והסופר היהודי הנודע שחי‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10