Page 9 - Højdepunkter 2021 fællesskabet Tirsdagsskoven
P. 9

  Fællesskabet Tirsdagsskoven Årets højdepunkter 2021
 Bøger og foldere 2021
● Bogen Torsvang - En landsby i byen forfattet af Steen og Christine udkom i foråret 2021 i et oplag på 200 eksemplarer. Den kan købes hos Steen på Baldersvej 7 for 100 kr.
● En lille pjece med historien om Skovhuset v/ Steen
● En folder om Kongens Enge v/ Steen i anledning af cykelturen med en kort beskrivelse af områdets
10.000 års historie.
● En folder om Tirsdagsskoven og Bøllemosen v/ Steen i anledning af vandreturen med en kort
beskrivelse af områdets nyeste historie.
● Folder om Kjeldsvang med detaljeret stikort v/ Steen
● Pjecer og foldere kan læse på nettet eller hentes hos Steen
 Hjemmeside og facebook
Fællesskabet Tirsdagsskoven er på www.Torsvang,org Webmaster Steen
En meget fyldig hjemmeside som indeholder rigtig meget stof, også det historiske.
Fællesskabet Tirsdagsskoven er på Facebook “Torsvang - en landsby i byen” med Lone og Christine som administratorer og ordstyrere. Her er p.t.73 medlemmer. Du er også velkommen.
     Foreningen Fællesskabet Tirsdagsskoven
Vi er nu 45 husstande, som hver betaler 100 kr, for medlemskab i 2021
Generalforsamlingen afholdt 19.juni 2021
Ledelsesgruppen består nu af: Lone (Thorsvang), Lis (Odinsvej), Christine (Frejasvej), Søren (Odinsvej), Eivind (kasserer) (Baldersvej), Henrik (Thorsvang) og Aniki (Tirsdagsvænget) med Steen fra Baldersvej som tilknyttet
Kontaktpersoner: Steen Clausen email: steen@diapraxis.dk
Christine Wennerberg email: christine@wennerbergs.com
Frederiksbro og vejforhandlingsgruppen: Lone, Christine, Henrik og Carsten Grønne enge: Steen, Petrine og Marie, Jytte og Aniki
Detektorgruppen: John Ptak, Steen, Aniki, Jytte og Søren
Rønnevangsallé: Stig, Marie, Petrine, Søren, Aniki, Mogens, Lis, Jytte og Steen Skovgruppen: Lis, Claes, Søren og Niels
Festgruppen: Lone, Carsten, Hans og Lene Lokalarkiv: Steen
     Miljøvenlig varme på vejen Thorsvang
Foreningen tog initiativ til at samle beboerne på Thorsvang. Gennem en fælles henvendelse til Hillerød Forsyning er der nu fjernvarme også på denne vej.
 Kommuneplan 2021
Vi har sammen med de 4 haveforeninger afgivet høringssvar til kommuneplan 2021 for at bevare og udvikle de grønne Oaser her ved Munkeengen, Bøllemosen, Kjeldsvang og Favrholm marker. Se hjemmesiden
  Foreningen Fællesskabet Tirsdagsskoven www.torsvang,org - Facebook: “Torsvang - en landsby i byen” Kontaktpersoner: Steen Clausen steen@diapraxis.dk - Christine Wennerberg christine@wennerbergs.com
     

   5   6   7   8   9