Page 18 - KaméleON online magazin 2019. május
P. 18

Kam éleON online m agazin                        Kirakt ad int ernet re?


                       Lemásolják, ellopják...


        Édes, drága jó sógorom már 30 éve megmondta,          rajta, közönyös voltam, majd beletör?déssel
        hogy ?Ami nincs 40 cm vastagon lebetonozva,           tudomásul vettem, hogy ez létezik, megtör-
        azt el?bb-utóbb ellopják. "                   ténik. Azt szoktam mondani, hogy úgy veszem
                                        mintha valaki számára csak inspiráció lettem
        Akkoriban még fogalmunk sem volt, hogy
                                        volna. Egy eset van, amikor azért elfogad-
        egyszer csak jön majd ez az internet nev?
                                        hatatlannak tartom az ilyesmit. Akkor amikor ez
        találmány, és ezek az eltulajdonítások sokkal
                                        csak sima eltulajdonítás, és ráadásul üzleti
        egyszer?bbé válnak.
                                        célra. Mert azért az még sincs rendben, hogy

        Mostanában ? már csak a magazin miatt is -       valakinek csak annyi a tehetsége, hogy
        sokat beszélgetések kreatív emberekkel, akik        összelopkodja az ötleteket, anyagokat, majd
        különböz? virtuális platformokon mutatják meg          pénzt csinál bel?le.
        tudásukat, tehetségüket. Néhány perc után
                                        Így aztán úgy döntöttem, hogy most volt elég.
        szinte mindig ugyanarra terel?dik a szó. Arra,
        hogy az internetre feltöltött anyagait egyszer       Szóval ? ez az egyébként banális történet ez
        csak viszontlátja valaki másnál. A képeket         annyi -, hogy láttam tavaly, hogy egy jó

        megvagdalják, egy képszerkeszt? segítségével         barátn?m munkatársakat keres, egy egyszer?
        a színeket kicsit módosítják, - világosítják vagy        szöveges üzenetben. Gyorsan összeraktam
        sötétítik -, de mindig fel lehet ismerni, hogy az        neki, egy kis hirdetést, képekkel, amir?l azt
        eredetileg az ? tulajdonuk volt.                gondoltam, hogy talán többen felfigyelnek rá. A
                                        template-t amit használtam, azt egy szoftware
        Engem is sokszor kérdeztek az utóbbi évben,
                                        egy éves cloud szolgáltatás megvásárlásával
        hogy mit szólok ahhoz, hogy másolnak, elviszik
                                        kaptam. (kb. 70 ezer forint/év). Tehát
        az ötleteimet. Azt szoktam válaszolni, hogy én
                                        megvásároltam a jogot, hogy használjam.
        ezzel kapcsolatban már minden érzelmen túl

        vagyok. Idegeskedtem, dühöngtem, nevettem        Ez volt az eredeti.                       Ezt készítettem bel?le.                                       18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23