Page 19 - KaméleON online magazin 2019. május
P. 19

Kam éleON online m agazin


        Rátettem a barátn?m adatait, és rátettem egy a         nélkül elvitte. (Az meg külön fáj, hogy ezzel a

        jogokra vonatkozó megjegyzést is a jobb alsó          vágással mennyire csúnya lett).
        sarokba, (bár ez nem szükséges).
                                        A lényeg végül is, hogy csak a jelenségre
                                        akartam felhívni a figyelmet, az összes, saját

                                        maga kedvéért hobbiból kreativkodó, és a
        Pár hónappal kés?bb már így t?nt fel egy
                                        hobbijára nem kevés pénzt rászánó ismer?söm
        facebook csoportban (a csoport adminja tette
                                        nevében is.
        fel, aki engem egyébként kitiltott a csoportból,

        így én a bejegyzését nem is láthattam). Csak       Nem tudom, hogy lehet ezt megállítani, de jó
        hát ugye az ismer?seim sem hülyék, egyb?l         lenne, ha meg lehetne.
        szóltak, hogy mintha ezt én készítettem
        volna.....

        Hát én is ugye egyb?l magamra ismertem?          Az illet?t?l, aki meg ezt tette, csak annyit
        hogy ezt én csináltam. Elvitte, ellopta. Még       kérnék, hogy valamelyik gyermeksegít? alapít-

        csak annyit sem tett, hogy ? újra elkészíti,       ványnak fizessen be pár ezer forintot. A gyere-
        hasonlóan, nagyon hasonlóan?  Nem, egysze-         keknek jól jönne, és az ? lelkiismeretének is
        r?en levágta a kép aljáról az adatokat amik       lehet, hogy jót tenne. Ha pedig egy másik
        bizonyítják, hogy ez nem az ? tulajdona (meg          alkalommal ismét az én munkámra van szük-
        azt is, hogy pontosan tudta, hogy mit csinál, és        sége, vegye fel velem a kapcsolatot, és lega-

        hogy nincs joga hozzá), és forrás megjelölés          lább kérjen engedélyt, hogy használhassa.


                                       19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24