Page 11 - Va_Bene_klasa_7_Podrecznik_Flipbook egz z moduułami ćwiczeń
P. 11

BENVENUTI IN ITALIA!                  0

           Zaobserwuj, jak witają się Włosi.


                                    Come stai? /
                 Saluti
                                     Come va?
                Ciao! / Salve!       Benissimo / molto bene  Così così
                Buongiorno!
                             Bene          Male
                             Abbastanza bene     Molto male / malissimo


      7   3   Przeczytaj dialog. Czy wiesz, jakich trzech słów w nim brakuje? Zapisz je w zeszycie. Posłuchaj
           dialogu i sprawdź swoje odpowiedzi.                    • Ciao! Come ti ?  ?
                    • Sono Kate, e tu?
                    • Io mi ?  Marco. Sei di Perugia?
                    • No, ?  di Londra. E tu?
                    • Io sono di Roma, sono italiano. Come stai?
                    • Grazie, bene, e tu?
                    • Sto benissimo! Grazie.

           Wzorując się na dialogu, porozmawiajcie w parach. Wybierzcie jedną postać (z lewej lub
           prawej kolumny), której rolę będziecie odgrywać. Możecie wielokrotnie zamieniać się rolami.

                                       male
               benissimo
                                Robert
          Gianni
                                              molto male
                      così così                                        Paula
               Fernanda


                 male                    benissimo

          Ana                      Adèle
                       bene                      molto bene

                Marco                       Tomek
                                                         9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16