Page 10 - Va_Bene_klasa_7_Podrecznik_Flipbook egz z moduułami ćwiczeń
P. 10

0      BENVENUTI IN ITALIA!    Facciamo conoscenza                     Ciao!
                                Mi chiamo Tomek.         E tu, come
                                 Sono polacco.          ti chiami?
     3   1   Popatrz na rysunek i posłuchaj nagrania.  Ho 13 anni.

          Odpowiedz na pytanie Tomka.

     4     Przyjrzyj się legitymacji Tomka. Przepisz rubryki do zeszytu
         i uzupełnij je swoimi danymi.              CARTA D’IDENTITÀ DELL’ALLIEVO
            COGNOME      Nowak
            NOME       Tomasz
            NATO A      Cracovia, Polonia
            RESIDENZA     Perugia
            NAZIONALITÀ    polacca
            PROFESSIONE    allievo     5      Poznajmy się! Oto koleżanki i koledzy z klasy Tomka. Dopasuj wypowiedzi do osób. Przeczytaj

          teksty w dymkach i uzupełnij je odpowiednimi imionami.

         1         2          3          4         5

      Salve! Io sono ?  .  Ciao! Io sono ?  .  Ciao! Io mi chiamo ?  .  Buongiorno.  Salve! Io sono ?  .
       Sono inglese    Sono italiano    Sono tedesco,    Io mi chiamo ?   Sono francese
      e sono di Londra.  e sono di Roma.   sono di Berlino   e sono di Madrid.  e sono di Parigi.
                           e ho 13 anni.     Ho 13 anni.


         Adèle       Robert          Paula         Kate       Marco


        2  Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.

     6      Wy też potraficie to powiedzieć. Przedstawcie się, tak jak zrobili to koledzy Tomka. Osoba,

          która się przedstawiła, wskazuje kolejną i zadaje pytanie: Come ti chiami? Niech każdy ma
          szansę się przedstawić!
   8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15