Page 5 - Va_Bene_klasa_7_Podrecznik_Flipbook egz z moduułami ćwiczeń
P. 5

WSTEP

        VA BENE! – to nowatorska seria przeznaczona do nauki języka włoskiego od podstaw w klasach siód-
        mej i ósmej szkoły podstawowej, opracowana przez polskie autorki z wieloletnim doświadczeniem dy-
        daktycznym. Uwzględnia ona zarówno indywidualne potrzeby polskich uczniów, jak i trudności, które na-
        potykają w procesie przyswajania języka włoskiego.


        Zaproponowane treści odpowiadają zaleceniom Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego,
        ESOKJ (2003).


        Podręcznik umożliwia uczniom skuteczną naukę, dającą poczucie satysfakcji oraz odpowiedzialności
        za uzyskane wyniki. Pobudza do obserwacji, samodzielnej analizy, a następnie zastosowania pozna-
        nych treści w praktyce, co znalazło swoje odzwierciedlenie w uporządkowanej i czytelnej strukturze
        podręcznika:
        • Avanti! – wprowadzenie do tematu i materiału dydaktycznego zawartego w rozdziale;
        • Comunichiamo – przedstawienie materiału gramatycznego i leksykalnego w kontekście sytuacyjnym;
        • Graaa…mmatica – prezentacja zagadnień gramatycznych objaśnianych w języku polskim ze starannie
         dobranymi ćwiczeniami utrwalającymi;
        • Giochiamo con la lingua! – utrwalenie i poszerzenie poznanego wcześniej materiału językowego przez
         użycie w różnych sytuacjach komunikacyjnych, często o charakterze zabawowym;
        • Pronunciamo bene – prezentacja zasad i ćwiczenia wymowy języka włoskiego; wybór przedstawio-
         nych cech został dokonany przede wszystkim na podstawie różnic fonetycznych między językiem pol-
         skim a językiem włoskim;
        • So già…, czyli co już potrafię! – zestawienie słownictwa oraz zagadnień gramatycznych i fonetycznych
         z rozdziału, przeznaczone głównie do powtórek i weryfikacji;
        • Fai una piccola prova! – zadania, projekty umożliwiające sprawdzenie stopnia opanowania materiału
         językowego, w tym samoocenę.
        Na końcu podręcznika umieszczono słowniczek włosko-polski oraz tabele odmian włoskich czasowników.

        Motywem przewodnim podręcznika jest historia Tomka, którego rodzice przenoszą się z powodów za-
        wodowych do Włoch, do Perugii. Tomek zaczyna uczęszczać do miejscowej szkoły, poznaje nowych, nie
        tylko włoskich, przyjaciół, gdyż w klasie są też uczniowie innych narodowości. W nauce języka włoskie-
        go Tomkowi pomaga Gianni, kolega z Perugii, i zabawna fikcyjna postać – Leonardo, który przekonuje,
        że to nic trudnego.


        Mamy nadzieję, że nasz podręcznik będzie skuteczną i przyjemną pomocą w nauce języka włoskiego
        i zachęci uczniów do odkrywania, jak niezwykłe są Włochy.
                                                   Autorki                                                         3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10