Page 4 - Va_Bene_klasa_7_Podrecznik_Flipbook egz z moduułami ćwiczeń
P. 4

Autorki: Marta Kaliska, Aleksandra Kostecka-Szewc
         Redakcja naukowa: prof. Elżbieta Jamrozik
         Redaktor prowadzący: Jolanta Kamińska
         Korekta językowa: Dario Prola

         Projekt okładki: Zuzanna Rataj
         Projekt typograficzny i skład: Michał Zieliński

         Rysunki: Sara Jarmulak.
         Ilustracje i zdjęcia: str. 7, 17 © aleutie - Fotolia.com; str. 48, 52 © alexokokok / 123RF.com; str. 47, 62 © alfaolga / 123RF.com; str. 50 © angelp / 123RF.com; str.
         7 © ann8chris / 123RF.com ; str. 25 © annielim / 123RF.com; str. 35 © AnnSunnyDay / 123RF.com; str. 38 © artisticco / 123RF.com; str. 49 © artranq / 123RF.
         com; str. 7 © Artur Bogacki - Fotolia.com ; str. 7 © B. and E. Dudzinscy - Fotolia.com ; str. 12 © beermedia.de - Fotolia.com; str. 73 © belchonock / 123RF.com;
         str. 10, 50 © benchart - Fotolia.com; str. 11 © benidict83 / 123RF.com; str. 38 © bersonne / 123RF.com; str. 59 © bofotolux - Fotolia.com; str. 28 © branchecarica
         - Fotolia.com; str. 62 © bryljaev / 123RF.com; str. 50 © carbouval / 123RF.com; str. 28 © Christos Georghiou - Fotolia.com; str. 59 © cidepix / 123RF.com; str. 29
         © clairev / 123RF.com; str. 10, 27 © Cobalt - Fotolia.com; str. 49 © colors06 / 123RF.com; str. 50 © coramax / 123RF.com; str. 16, 25, 36, 37, 47, 56, 57 © dahlia
         / 123RF.com; str. 12 © Dan Marsh - Fotolia.com; str. 17, 21, 26, 29, 31, 51 © Danilo Rizzuti - Fotolia.com; str. 12 © Danussa - Fotolia.com; str. 10 © Davidus -
         Fotolia.com; str. 27 © dazdraperma / 123RF.com; str. 28 © ddraw - Fotolia.com; str. 50 © dedmazay / 123RF.com; str. 26 © denis_pc - Fotolia.com; str. 12 ©
         deusexlupus - Fotolia.com; str. 49 © dio5050 / 123RF.com; str. 50 © dvarg / 123RF.com; str. 38, 50 © eastnine / 123RF.com; str. 39 © elnur / 123RF.com; str. 32
         © escova / 123RF.com; str. 35 © eurobanks / 123RF.com; str. 11, 62 © evgeniya_m - Fotolia.com; str. 65 © fjono / 123RF.com; str. 82 © foto66 / 123RF.com; str.
         7 © Fotokon - Fotolia.com ; str. 12 © freshidea - Fotolia.com; str. 35, 38 © g215 / 123RF.com; str. 50 © graphixmania - Fotolia.com; str. 47 © gubh83 / 123RF.
         com; str. 25 © gwolters / 123RF.com; str. 9 © hanaschwarz / 123RF.com; str. 12 © Hans-Jürgen Krahl - Fotolia.com; str. 10, 17, 26 © humbak - Fotolia.com; str.
         46, 47, 49 © iimages / 123RF.com; str. 10, 11 © ILYA AKINSHIN - Fotolia.com; str. 39 © imagehitevo / 123RF.com; str. 53 © iyakstudio / 123RF.com; str. 12 ©
         Jacek Chabraszewski - Fotolia.com; str. 49 © jackf / 123RF.com; str. 26 © Jackie Stukey - Fotolia.com; str. 58 © janista / 123RF.com; str. 25 © jenemilia / 123RF.
         com; str. 7 © Jenifoto - Fotolia.com; str. 10 © jossdiim / 123RF.com ; str. 49 © justinb / 123RF.com; str. 49 © justmeyo / 123RF.com; str. 38 © kakigori / 123RF.
         com; str. 47, 47 © kassim1964 / 123RF.com; str. 12 © kebox - Fotolia.com; str. 46, 50 © kovacevic / 123RF.com; str. 7 © kreatorex - Fotolia.com; str. 12, 28; str. 50
         © kudryashka / 123RF.com; str. 38 © kzenon / 123RF.com; str. 28, 29, 38 © lenm / 123RF.com; str. 12, 25, 35, 38 © leonido / 123RF.com; str. 25 © lightvision /
         123RF.com; str. 49 © ljupco / 123RF.com; str. 16, 36 © lonely11 / 123RF.com; str. 10 © M.Jenkins - Fotolia.com; str. 12, 27, 62 © M.Jenkins - Fotolia.com; str. 7 ©
         marcincom - Fotolia.com ; str. 49 © margouillat / 123RF.com; str. 10, 12, 26, 27, 62 © Matthew Cole - Fotolia.com; str. 68 © maxborovkov / 123RF.com; str. 14
         © mayboro / 123RF.com; str. 38, 23 © mellefrenchy / 123RF.com; str. 7 © milosz7 / 123RF.com ; str. 47 © mitay20 / 123RF.com; str. 26 © mouse_md - Fotolia.
         com; str. 12 © naddya - Fotolia.com; str. 60 © natashasha / 123RF.com; str. 65 © natixa / 123RF.com; str. 49 © NickLander / 123RF.com; str. 46 © nordcry / 123RF.
         com; str. 49 © nyul / 123RF.com; str. 28 © odrina / 123RF.com; str. 35 © oledjio / 123RF.com; str. 47 © olegtoka / 123RF.com; str. 105 © Oleksiy Mark - Fotolia.
         com; str. 11 © Olga Naidenova - Fotolia.com; str. 47, 49 © ozaiachin / 123RF.com; str. 17, 26, 27 © Packelle - Fotolia.com; str. 50 © patrimonio / 123RF.com; str.
         28 © pau2000 / 123RF.com; str. 47 © Peter Hermes Furian - Fotolia.com; str. 38 © photomak / 123RF.com; str. 47, 50 © pilgrimartworks / 123RF.com; str. 85
         © pintxoman / 123RF.com; str. 12 © Pixel Embargo - Fotolia.com; str. 39 © poznyakov / 123RF.com; str. 74 © ppi09 / 123RF.com; str. 29 © puckillustrations -
         Fotolia.com; str. 23 © punsayaporn / 123RF.com; str. 47 © rastudio / 123RF.com; str. 11 © Regormark - Fotolia.com; str. 73 © renamarie / 123RF.com; str. 28 ©
         rivansyam / 123RF.com; str. 39 © robeo / 123RF.com; str. 11 © Roman Sotola - Fotolia.com; str. 69 © roywylam / 123RF.com; str. 38, 63 © rudall30 / 123RF.com;
         str. 7, 12 © schwabenblitz - Fotolia.com; str. 65 © scusi / 123RF.com; str. 12 © Sergey Tarasov - Fotolia.com; str. 50 © sergwsq / 123RF.com; str. 65 © sermax55 /
         123RF.com; str. 29 © shock77 / 123RF.com; str. 63 © sinaappel / 123RF.com; str. 19 © skvoor / 123RF.com; str. 38 © solgas / 123RF.com; str. 28 © thelittleprince /
         123RF.com; str. 13, 16, 17, 23, 26, 29, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 56, 58 © tigatelu / 123RF.com; str. 26 © tilo / 123RF.com; str. 11, 12, 69 © trezvuy / 123RF.com; str. 49
         © uatp2 / 123RF.com; str. 25 © vectomart / 123RF.com; str. 38 © vectorshots / 123RF.com; str. 12, 50 © vikasuh / 123RF.com; str. 62 © virinka / 123RF.com; str.
         12 © Vladislav Kochelaevs - Fotolia.com; str. 26 © volha - Fotolia.com; str. 46 © vule / 123RF.com; str. 49 © wolfelarry / 123RF.com; str. 12 © Yael Weiss - Fotolia.
         com; str. 7 © yatomo / 123RF.com ; str. 47 © yuliaglam / 123RF.com; str. 50 © yurattt / 123RF.com; str. 47 © yurkina / 123RF.com; str. 25, 46 © zirka / 123RF.com
         Wydawca dołożył wszelkich starań, by ustalić autorstwo i prawa do wszystkich ilustracji i zdjęć użytych w publikacji. Jeśli doszło do niezamierzonego po-
         minięcia, uprzejmie prosimy o kontakt i zapewniamy, że uzupełnimy informacje w kolejnym wydaniu podręcznika.

         © Copyright by Wydawnictwo NOWELA, Poznań 2021


          Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego decyzją MEiN z 2021 roku (numer ewidencyjny w wykazie: 750/1/2021), przeznaczony do
          nauczania języka włoskiego na poziomie A1, II etap edukacyjny – szkoły podstawowe, na podstawie pozytywnej opinii rzeczoznawców:
          dr Patrycji Stasiak, dr hab. Katarzyny Kwapisz-Osadnik, mgr Teresy Zawiszy-Chlebowskiej.

         ISBN: 978-83-65283-69-6


         Nowela sp. z o. o.
         ul. Żmigrodzka 41/49
         60-171 Poznań
         Dział handlowy (+48 61) 847 40 40
         www.nowela.pl
         www.portalromanisty.pl
         e-mail: zamowienia@nowela.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9