Page 1 - Angielski śpeiwajaco 3-6 scenariusze.tmp_Nfragment
P. 1

„Uczę się angielskiego śpiewająco“ – 3 do 6 lat                 www.nowela.pl

           Scenariusz zajęć języka angielskiego w klasie I-III

               Piosenka 3 „Have a nice day”


            Autor: Anna Bobkiewicz, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu
     Scenariusz możliwy do realizacji w klasie II lub III przy założeniu że dzieci:
         • znają nazwy ubrań w języku angielskim     TYP SZKOŁY:         szkoła podstawowa

     POZIOM NAUCZANIA:      2 rok nauczania

     CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:     45 min


     TEMAT LEKCJI:        Poznajemy członków rodziny

     CELE OPERACYJNE ZAJĘĆ
     Uczeń:
        • Pyta i odpowiada na pytanie: Who’s this?
        • Zna nazwy członków rodziny: mummy, daddy, brother, sister
        • Używa zwrotów grzecznościowych: good morning, have a nice day
        • Potrafi wspólnie z klasą zaśpiewać piosenkę: „Have a nice day“
        • Rozumie i wykonuje polecenia: open, listen, look, repeat, sing

     MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
        • Książeczka „Uczę się angielskiego śpiewająco” z CD, Nowela 2005
        • Obrazki przedstawiające członków rodziny – załącznik nr 1
        • Kolorowanka – załącznik nr 2

     TECHNIKI PRACY LEKCYJNEJ:
        • Zabawy ruchowe
        • Ćwiczenia w mówieniu
        • Śpiewanie piosenki
        • Kolorowanie obrazków
        • Odgrywanie ról

     FORMA PRACY:
        • Zbiorowa
        • Grupowa
        • Indywidualna

     „Have a nice day” – Anna Bobkiewicz, NKJO Stary Tomyśl                      str.
   1   2   3   4   5   6