Page 3 - Angielski śpeiwajaco 3-6 scenariusze.tmp_Nfragment
P. 3

„Uczę się angielskiego śpiewająco“ – 3 do 6 lat                 www.nowela.pl


     b) Zabawa ruchowa


        Uczniowie:
         • słuchają po raz pierszy nagrania piosenki, trzymają się za ręce i tańczą w kole, na dźwięk słów
          Have a nice day today machają ręką na pożegnanie

     c) Nauka piosenki


        Nauczyciel:
         • odczytuje poszczególne wersy piosenki i prosi aby uczniowie powtarzali za nim
         • opowiada w języku polskim o czym jest piosenka
        Uczniowie:
         • powtarzają za nauczycielem słowa kolejnych wersów
         • rytmicznie powtarzają tekst całej piosenki
         • śpiewają piosenkę z nagraniem, włączają improwizację ruchową
     IV. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE ( 2 minut)
      . Utrwalenie nazw członków rodziny
        Nauczyciel:
         • pokazuje obrazki (załącznik nr 1) i prosi, aby uczniowie podali angielską nazwę każdego członka
          rodziny
        Uczniowie:
         • odpowiadają na ochotnika
        Nauczyciel:
         • dzieli uczniów w pary i prosi, aby odegrali role, w której jeden z uczniów będzie wybranym
          członkiem rodziny, a drugi będzie się z nim witał i życzył mu miłego dnia
        Uczniowie:
         • na zmianę odgrywają scenki


     2. Kolorowanie obrazków
        Nauczyciel:
         • rozdaje uczniom obrazki przedstawiające członków rodziny (załącznik nr 2)
        Uczniowie:
         • kolorują obrazki według podanego wzoru
        Nauczyciel:
         • Zadaje uczniom pytanie Who has got a yellow dress? itp.
        Uczniowie:
         • Odpowiadają na pytanie nauczyciela, podając angielską nazwę danego członka rodziny     3. Wspólne śpiewanie piosenki z nagranym akompaniamentem (wersja karaoke)
        Uczniowie:
         • śpiewają piosenkę, powtarzają zabawę ruchową     „Have a nice day” – Anna Bobkiewicz, NKJO Stary Tomyśl                      str. 3
   1   2   3   4   5   6   7