Page 4 - Angielski śpeiwajaco 3-6 scenariusze.tmp_Nfragment
P. 4

„Uczę się angielskiego śpiewająco“ – 3 do 6 lat                 www.nowela.pl

     V. PODSUMOWANIE I OCENA AKTYWNOŚCI UCZNIÓW NA LEKCJI (3 minuty)
      . Samoocena uczniów

     Dzieci wypowiadają się na temat tego, czego nauczyły się na lekcji, czy są z siebie zadowolone, co mogły
     zrobić lepiej itp.


     2. Ocena nauczyciela
        a) słowna – nauczyciel chwali uczniów, którzy byli aktywni na lekcji oraz:
         • potrafią nazwać poszczególnych członków rodziny
         • potrafią powiedzieć po angielsku dzień dobry i życzyć miłego dnia
         • śpiewają piosenkę
        b) inna forma oceny przyjęta w klasie – stempelki, naklejki itp.

     3. Warianty pracy domowej

         • Dzieci wykonują pracę plastyczną przedstawiającą członków ich rodziny.
         • Dzieci, które mają książeczkę „Uczę się angielskiego śpiewająco” z płytą CD przygotowują
          prezentację piosenki indywidualnie lub w zespole.
     „Have a nice day” – Anna Bobkiewicz, NKJO Stary Tomyśl                      str.
   1   2   3   4   5   6   7