Page 2 - Angielski śpeiwajaco 3-6 scenariusze.tmp_Nfragment
P. 2

„Uczę się angielskiego śpiewająco“ – 3 do 6 lat                 www.nowela.pl

                        PRZEBIEG ZAJĘĆ     I. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE (2 minuty)

        • Powitanie i czynności porządkowe zgodne z rytuałem klasy (np. zaśpiewanie piosenki powitalnej,
         przywitanie się w kręgu, wzajemne podanie sobie ręki, sprawdzenie listy obecności itp.)
        • Podanie celu lekcji: na zajęciach dzieci nauczą się nazywać poszczególnych członków rodziny,
         używać zwrotów grzecznościowych i śpiewać piosenkę „Have a nice day”.


     II. CZĘŚĆ POWTÓRZENIOWA (3 minuty)
     Rozgrzewka językowa:
        • powtórzenie materiału poznanego na poprzedniej lekcji (wake up, get up, good morning, it’s six o’clock)
        • odśpiewanie piosenki poznanej na poprzedniej lekcji – Wake up!


     III. PRACA NAD NOWYM MATERIALEM JĘZYKOWYM (25 minut)

      . Przygotowanie prezentacji nowego materiału
        Nauczyciel:
         • zawiesza na tablicy obrazki przedstawiające poszczególnych członków rodziny (załącznik 1)
         • prosi uczniów aby nazwali wskazanych członków rodziny
        Uczniowie:
         • podają nazwę członka rodziny w języku polskim
         • powtarzają za nauczycielem nazwy w języku angielskim


     2. Prezentacja nowego materiału językowego
     a) Ćwiczenia w mówieniu: powitanie w języku angielskim i życzenie miłego dnia

      POWITANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM
        Nauczyciel:
         • pyta uczniów, jak wygląda poranek w ich domu, jak witają się z członkami swojej rodziny
         • powtarza zwrot Good morning zwracając się do każdego członka rodziny na obrazkach, przy czym
          za każdym razem wskazuje dany obrazek i odpowiednio dostosowuje wypowiedź (np. Good
          morning mummy, Good morning daddy)
        Uczniowie:
         • opowiadają, jak wygląda poranek w ich domu, jak się witają z członkami swojej rodziny
         • powtarzają za nauczycielem powitanie Good morning, zmieniając za każdym razem adresata swej
          wypowiedzi (np. Good morning mummy, Good morning daddy)

      ŻYCZENIE MIŁEGO DNIA
        Nauczyciel:
         • „zwraca się“ do poszczególnych osób na obrazkach przyczepionych do tablicy, macha ręką na
          pożegnanie i mówi „Have a nice day today”
        Uczniowie:
         • powtarzają za nauczycielem
        Nauczyciel:
         • pokazuje kolejno obrazki
        Uczniowie:
         • naśladują sytuację, mówią Have a nice day i dodają angielską nazwę członka rodziny np. Have
          a nice day mummy
     „Have a nice day” – Anna Bobkiewicz, NKJO Stary Tomyśl                      str. 2
   1   2   3   4   5   6   7