Page 4 - STAV broj 436 - 02
P. 4

U OBJEKTIVU


      ROSENSAFTU URUČEN POČASNI


     DOKTORAT UNIVERZITETA U TUZLI      Potpredsjedniku Svjetskog jevrejskog kongresa Menachemu  su smatrali da događaji iz jula 1995. godine iz Srebrenice nisu
     Rosensaftu je dan nakon potresnog, direktnog i upečatljivog obra- odgovarali definiciji Genocida.
     ćanja na komemoraciji u Potočarima povodom 28. godišnjice Ge- Rosensaft je prilikom proglašenja počasnim doktorom nauka
     nocida u Srebrenici Univerzitet u Tuzli dodijelio počasni doktorat. Univerziteta u Tuzli izjavio da je duboko počastvovan ovim činom.
      „Veliki je njegov doprinos protiv negiranja i minimiziranja  „Ono što se dogodilo u Srebrenici potpuni je raspad pravnog
     Genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN-a u Srebrenici,  sistema, koji se desio u Jasenovcu i Auschwitzu. Kao sin dvije
     protiv veličanja zločinaca i krivotvorenja činjenica o događajima  preživjele osobe, koje su preživjele Auschwitz i Bergen-Belsen,
     tokom Agresije 1992-1995. godine na Republiku Bosnu i Herce- moja je obaveza da vodim računa da svijet nikada ne zaboravi šta
     govinu. Kao aktivista, istaknuti član akademske i jevrejske zajed- se dogodilo u Auschwitzu, Bergen-Belsenu i svim ostalim stra-
     nice, uvijek je odlučno reagirao na pokušaje negiranja zločina u  tištima tokom Holokausta. Imam istu odgovornost da radim na
     cilju prevencije generiranja mržnje i nasilja“, navodi se, uz osta- tome kako bi se sačuvala istina o onome što se dogodilo u Sre-
     lo, u obrazloženju odluke UNTZ-a o dodjeli počasnog doktorata  brenici, a to je da se dogodio Genocid nad Bošnjacima koji su
     i dodaje da se suprotstavio i članovima jevrejske zajednice koji  živjeli na tim prostorima“, poručio je Rosensaft.  n     4 14/7/2023 STAV
   1   2   3   4   5   6   7   8   9