Page 8 - STAV broj 436 - 02
P. 8

GENOCID U SREBRENICI (1995–2023)     Historijska pozadina genocida, zločina iza

     kojeg uvijek stoji država
     IDEOLOŠKI KORIJENI     SRPSKE GENOCIDNE     POLITIKE PREMA


     BOŠNJACIMA


     Zločin genocida ne nastaje u vakuumu, tako da neki ljudi iz čista mira  kao međunarodno krivično djelo. Obim zlo-
                                        čina počinjenih tokom Drugog svjetskog rata
     ustanu jednog dana i žele sistematski ubijati svoje susjede. Genocidu  Lemkina su još više uvjerili da je to neophod-
     uvijek prethode brojni koraci, uključujući diskriminaciju potencijalno  no učiniti što prije. Lemkin se pitao: “Zašto
                                        bi ubistvo jednog čovjeka bilo tretirano kao
     ciljane grupe koju sankcionira država, te proces dehumanizacije u  kriminalni čin, a ubistvo milliona ljudi proš-
                                        lo nekažnjeno”? Četrdeset članova Lemki-
     kojem se ciljna grupa prikazuje kao „drugi“ ili „neprijatelj“ i kulturu  nove porodice i rodbine ubijeni su u Holo-
     nekažnjivosti. Genocid je omogućen i šutnjom međunarodne zajednice  kaustu. On se uspio spasiti bijegom u SAD.
                                        Britanski državnik Winston Churchill naci-
     koja smatra da sprečavanje ili priznavanje određenog genocida nije  stičke zločine nazvao je “zločinom bez ime-
     u njenom ekonomskom ili političkom interesu.             na”, a Lemkin je skovao novi termin kojim je
                                        definirao te zločine kao “genocid”, “uništenje
                                        nacije ili etničke grupe”. Ovo je bio važan ele-
                                        ment definicije genocida: “Ljudi su ubijeni
     Piše: Osman SOFTIĆ         najmoćnijih sila koje su radile na formulira- ili isključeni ne zbog onog što su učinili, ka-
                      nju novih institucija međunarodnog poretka  zali ili mislili, već samo zbog zato što su bili
                      poslije Drugog svjetskog rata i okvira kojim  članovi određene grupe.” Za Lemkina, ge-
                      bi se osigurao mir u svijetu i uspostavili stan- nocid je predstavljao međunarodni zločin i
        aphael Lemkin, poljski Jevrej i ek- dardi međunarodne saradnje u okviru sistema  prijetnju međunarodnom miru i zajedničkim
        spert prava, prvi je upotrijebio termin  UN-a. Među ciljevima koji su tada postavljeni  civilizacijskim vrijednostima čovječanstva.
        “genocid”, kojim je definirao plan- bilo je i usvajanje međunarodnih ugovora koji
     Rsko uništenje određene grupe ljudi  su trebali spriječiti buduće zločine. Lemkin,  NIJE SPRIJEČENA MOGUĆNOST
     ili zajednice samo zbog njene vjerske, rasne,  nekoliko decenija prije rata, radi na projektu  POJAVLJIVANJA NOVIH HITLERA
     etničke ili nacionalne različitosti. Lemkin  definicije genocida kako bi uvjerio svjetske sile  Nakon završetka Drugog svjetskog rata
     je time privukao pažnju svjetske javnosti i  da masovna ubistva prihvate i sankcioniraju  Lemkin se vratio u Evropu i bio je savjetnik     8 14/7/2023 STAV
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13