Page 7 - Book_a4_Work_Neat
P. 7

іктор Євменович Моска-
        ленко народився 5 грудня

    В1938 року в селі Шамраїв-
    ці Великополовецького (Сквир-

    ського) району, Київської об-
    ласті.
      У 1946 році пішов у перший

    клас Шамраївської СШ і закінчив
    10 класів цієї школи у 1956 році.

      Навчався в Уманському тех-
    нікумі механізації сільського
    господарства, у 1959 році отри-

    мав фах техніка-механіка сіль-
    ського та лісового господарства.
    Працював трактористом та ком-

    байнером у радгоспі «Степок»
    на Харківщині. Військову служ-
    бу проходив у 1959–1962 рр. у Білорусії, а потім вступив до Дніпропе-

    тровського сільськогосподарського інституту, який закінчив у 1967 році,
    отримавши диплом інженера-механіка сільського господарства.                                                    5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12