Page 10 - menighetsblad nr 4 - 2020 endelig.indd
P. 10

Blir det gudstjeneste julaften?


      Fra 9. november og inntil videre gjelder nye smitteregler for kirkene i Vågan (se tabell under). Med maks 50
      personer i kirken og maks 200 personer på utegudstjeneste, så er det vanskelig å planlegge gudstjenester
      julaften. 2. desember kan det komme justeringer, og vi ber dere derfor følge med i aviser, radio og TV for
      nærmere informasjon om julegudstjenestene.


            Kirke      Antall etter 9. nov    Nattverd        Dåp
         Vågan      50 personer         Nei       1 dåp med 20 gjester
         Henningsvær   50 personer         Nei       1 dåp med 20 gjester
         Gimsøy     40 pers. (+ event. 10 på galleri) Nei    1 dåp med 20 gjester
         Strauman    40 personer         Nei       1 dåp med 20 gjester
         Svolvær     50 personer         Nei       1 dåp med 20 gjester

                        Inkluderende kirke                                               Henningsvær kirke
                                               ønsker å være en in-
                                               kluderende kirke. Foto:
                                               Kristine Sandmæl
     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15