Page 9 - menighetsblad nr 4 - 2020 endelig.indd
P. 9

så lei var hun. Jul uten juletre, det ble liksom ikke jul det. Det kom ro over henne mens hun bad, og sikker på at
      Ut på kvelden røk det opp til et forferdelig uvær, så  Gud ville ta vare på dem, sovnet hun.
    hele huset skaket og skalv. Magnhild måtte bli med mor ut  Da hun våknet, satt far i sengen med kaffebrettet foran
    og se at båten var forsvarlig bundet og hver dør lukket og  seg. han var nesten frisk, forsikret han, og han kunne
    stengt med lås og slå. Det siste de gjorde, var å slå igjen  gjerne stå opp og hjelpe til. Men mor sa nei. Hun hadde
    lukene for vinduene på den siden av huset hvor været  Magnhild, og trengte ikke hjelpen hans.
    stod på.                         Da det hadde lysnet av dag, sprang Magnhild ned til
      Far ba dem ikke være redde, og de kledde av seg og la  fjæren for å se efter båten. Den verste stormen hadde gitt
    seg, men lampen hang og lyste.            seg, men havet gikk hvitt, og skumsprøyten stod høyt om
      Klokken viste bortimot to da Magnhild våknet av et  stenene i fjæren.
    forferdelig vindstøt som skaket huset så veggene knaket.  Hun stanset innved båtsiden og stirret på noe stort,
    Redd satte hun seg opp i sengen, men foreldrene sov, og  bustet og mørkt som fulgte dragsuget. Der ble det møtt av
    hun ville ikke vekke dem. Aller minst far, stakkar, som var  brytende båer og slynget høyt opp i fjæren. Var det ikke
    syk av spansken.                   et grantre? Slik et de hadde hatt på ungdomsforeningen
      Men ikke torde hun legge seg til å sove heller, og så ble  ifjor! Hun styrtet nedover den våte fjæren, fikk tak i en av
    hun liggende og stirre på lampen som hang og gynget. grenene og halte og slet alt det hun orket for å få treet
      Og så var det at hun foldet hendene og sa til Gud at hun  flofritt.
    var redd for at vinden skulle blåse huset over ende, og at  Mor ropte ned til henne og spurte hva hun balte med?
    hun hadde vært så bitterlig bedrøvet fordi mor ikke hadde  Og tvers gjennom stormen skrek hun tilbake:
    funnet noen brisk. Men kunne ikke Gud lage det så de fant,  -Skynd deg mor, og kom hit og se! Vårherre har latt
    om ikke mere enn et par klunger til et ørlite tre?  havet komme med juletre til meg.
                                Vågan Kirkelige Fellesråd
                                Leder: Arve Haakstad
                                e-post: haakstad@advokatlofoten.no

                                Vågan Menighetsråd
                                Leder: John Sverre Lorentzen
                                e-post: john@lormek.no

                                Henningsvær Menighetsråd
                                Leder: Ann Karin Kristiansen
                                e-post: annkarin2008@hotmail.com


      Julegudstjeneste fra paviljongen i 2009. Fra v.: Terje  Gimsøy og Strauman Menighetsråd
      Brun, Marianne Beate Kielland og Kristine Sandmæl. I  Leder: Renate Fjellheim Ulriksen
      bakgrunnen Kabelvåg skolekorps.           e-post: renate75@hotmail.com
                                                        9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14