Page 21 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2018
P. 21

TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜ
ANADOLU SİGORTA
GÜVENCESİNDE
DENIZCILIK SIGORTALARINDA PAZAR LIDERI OLAN VE YILLARDIR BU ALANDA KESINTISIZ OLARAK HIZMET VEREN ANADOLU SIGORTA, TEKNE VE MAKINE SIGORTASI ILE TICARI AMAÇLA YÜK TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN TEKNELER IÇIN SEFER ESNASINDA OLUŞABILECEK RISKLERI TEMINAT ALTINA ALIYOR.
 Sunduğu denizcilik sigortası ürünleriyle yıllardır ticari yük gemilerinin yanı
sıra özel ve ticari amaçlı gezinti
tekneleri, tekne inşaat/yenileme projeleri, gemi tamircilerinin, marinaların, liman işletmelerinin sorumluluklarına ilişkin sigorta teminatları sağlayan Anadolu Sigorta, bu alanda pazar liderliğini pekiştirmeye devam ediyor. Ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan tekneler için sunulan Tekne ve Makine Sigortası, seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma gibi riskler, hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem, kazalar, kaptan ve gemi personelinin kusuru sonucu sigortalı gemiye gelebilecek zararlar, şaftların kırılması, kazanların patlaması, gizli kusur sonucu sigortalı geminin zarar görmesi gibi çok sayıda riski teminat altına alıyor.
Ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan denizcilik sektöründe, ticari faali- yetlerin devamlılığı için sigortanın önemine dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdürü Yardımcısı Levent Sönmez, “Anadolu Sigorta olarak birçok branşta olduğu gibi su araçları branşında da yüzde 40 pazar payımızla uzun yıllardır sektör lideriyiz. Denizcilik sigortaların- da yıllardır kesintisiz olarak hizmet veren tek şirket olarak ticari yük gemileri dışında, özel ve ticari amaçlı gezinti tekneleri, tekne inşaat/ yenileme projeleri, gemi tamircilerinin, mari- naların, liman işletmelerinin sorumluluklarına ilişkin sigorta teminatları da sağlıyoruz” dedi.
Hizmet Kalitesi ve Deneyimiyle Pazar Lideri
Anadolu Sigorta’nın mali gücünün ulus- lararası derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından da AA+ (Çok Güçlü) notuyla tescil edildiğini hatırlatan Sönmez şöyle devam etti: “Bu, halen Türkiye’de sigortacılık alanında elde edilen en yüksek mali yeterlilik notu ve uluslararası reasürans şirketlerinin çoğunun notunun da üzerinde. Türk ticaret filosundaki teknelerin büyük çoğunluğu da tekne sigortaları için şirketimizi tercih ediyor. Bunun yanı sıra uluslararası piyasalardaki bilinirliğimiz sayesinde birçok yabancı tekne filosunun da sigortacıları arasında yer alarak, referans gösterilen bir güç olma vizyonunu gerçekleştiriyoruz.”
Denizcilik sigortalarında kaybın en aza indiril- mesi için titiz bir ekspertiz süreci yürüttük- leri söyleyen Sönmez, “Tekne sigortaların- daki hizmet kalitemizde kuşkusuz ki hasar
süreçlerindeki bilgi birikimi ve tecrübemizin de önemli katkıları bulunuyor. Hasar de- partmanı bünyemizde denizcilik sektöründe tecrübeli uzman ve kaptanlarımız görev ya- parken, hasar ihbarlarının alınması, yaşanan hadisenin özelliklerine uygun olarak eksper atanması ile başlayan hasar süreçlerinin her aşamasını da sigortalılarımızla birlikte bizzat yönetiyoruz. Bunun yanı sıra; sigortalılarımı- zın ihtiyaç duyduğu uluslararası uygulamalar hakkında teknik bilgi sağlamak için de titiz ve koordineli çalışmalar yürütüyoruz, muta- bakatlı değer esaslı düzenlenen poliçelerde, uluslararası uygulamalar paralelinde tam ziya halinde başkaca bir sorgulama yapmadan bu değeri ödeyebiliyoruz” dedi. Sönmez ayrıca, Deniz Temiz Derneği’ne her düzenlenen poliçe ile katkı sağlayarak, Bodrum Cup gibi uluslararası deniz festivali ve yelken yarışla- rına sponsor olarak sektörü bu yönden de desteklemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Sigortalılarımızın
ihtiyaç duyduğu uluslararası uygulamalar
hakkında teknik bilgi sağlamak için de titiz ve koordineli çalışmalar yürütüyoruz.
  MAKSİMUMBİZ 19   19   20   21   22   23