Page 105 - 40_LiryDram_2023
P. 105

 „Odra jako osoba prawna”, z Jerzym Bielukiem, Karoliną Kuszlewicz i Robertem Rientem rozmawia Kinga Dagmara Siadlak, od lewej: Kinga Dagmara Siadlak, Jerzy Bieluk, Karolina Kuszlewicz, Robert Rient
wsi Klimówka, zwłoki zauważono ze śmigłowca. Pochowany został na cmentarzu prawosławnym w Sakach na Podlasiu. Issa to po arabsku Jesus, to wyjaśnia tytuł książki, Jezus umarł w Polsce. Ci ludzie nie muszą tam ginąć, żebyśmy my się czuli bezpieczni. Zapomnieliśmy o nich. Mamy świadomość po to, żeby nią zarządzać.
***
Granica polsko – białoruska przewinie się kilka razy na Festiwalu, wybrzmi też echem w poezji. Julia Fiedorczuk odpowie, co jest jej pracą.
pracą poetki jest pisać, mówi przyjaciółka, tak jak pracą piekarza jest pieczenie chleba,
nawet kiedy spadają bomby, powinnaś pisać,
może zwłaszcza wtedy, kiedy ludzie pogubieni
w lesie mówią cold, she’s so cold
o towarzyszce
drogi, która właśnie teraz u kresu podróży z kraju,
gdzie zamiast deszczu spadają bomby,
do kraju,
który znajduje się w Europie, położyła się na brązowych obrobionych mrozem liściach dębu
tak jak pracą kuriera jest dostarczyć pizzę, inżyniera budować mosty, ty powinnaś pisać
o mężczyźnie z lasu, który ma jeszcze działający
telefon, więc ryzykuje i dzwoni po pomoc dla kobiety, która nie chce już dalej iść, tylko
zasypia na inkrustowanej diamentami ściółce,
kiedy mężczyzna mówi do słuchawki cold, she is
so cold, może właśnie przede wszystkim
wtedy.
Podejdę do niej po autograf po spotkaniu za równo tydzień, nie z „Autostradą z girlanda- mi”, nie z „Domem Oriona”, o których będą rozmawiać z Waldkiem Mazurem i Marcinem Baniakiem. Podam jej „Białą Ofelię” sprzed dwunastu lat mówiąc, że przyjechałam z nią, bo była dla mnie ważna. Wzruszy się, potrzą- śnie głową: Ojej, ona jeszcze żyje? i napisze mi
lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 103

   103   104   105   106   107