Page 107 - 40_LiryDram_2023
P. 107

 lewej i prawej.
Praca poety polega na tym
że musi oglądać słowa i frazy
z nieufnością i pytać
siebie bo kogóż innego
co to znaczy ciało kobiety
o niesłowiańskim wyglądzie musi przyłożyć te słowa
do siebie i zastanowić się czy gdyby to jego ciało znaleziono w pobliżu linii kontrolnej to czy w raporcie długopis opisałby jego wygląd jako słowiański
czy może zupełnie niesłowiański.
(...)
Na tym wszystkim polega praca poety
(...)
i nigdy się nie budzi z tego zimna z tego błota z tego lasu.
Wiersz został opublikowany we wrześniu 2021 w „Gazecie Wy- borczej” (Jezus/Issa Jerjos jeszcze żył), a tłumaczenie na angielski przez Ann Frenkel i Gwido Zlatkes ukazało się w „The New York Re- view of Books” w lutym 2022. To największy mój ból Festiwalu.
I tak jak z polsko – białoruskiej gra- nicy Hypatia zabierze mnie do Alek- sandrii, tak Jacek Dehnel będzie umiał (na szczęście?) przenieść mnie dalszym czytaniem do eu- ropejskich współczesnych stolic, do swojego Berlina.
I z łatwością wyobrażę sobie (przy- pomnę?) miłość, kiedy powiem ci, że nawet w środku lata takie nie byłoś styczniowe światło.
„Nagle, w kolejce po chleb”, z Ryszardem Krynickim rozmawia Ilona Witkowska
 Historia na śmierć i życie, z Wojciechem Tochmanem rozmawia Waldek Mazur
 O planach Fundacji Olgi Tokarczuk i Latającym Uniwersytecie Ludowym rozmawiają: Olga Tokarczuk (Fundatorka, członkini Rady Fundacji), Jana Karpienko (koordynatorka projektów), Grzegorz Tokarczuk (prezes Zarządu Fundacji) i Irek Grin (przewodniczący Rady Fundacji, dyrektor programowy)
lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 105   105   106   107   108   109