Page 111 - 40_LiryDram_2023
P. 111

  Fakty muszą zatańczyć, z Mariuszem Szczygłem Babilon. Kryminalna historia kościoła, z autorami: Arturem Nowakiem rozmawia Ewa Winnicka i Stanisławem Obirkiem rozmawia Waldek Mazur, od lewej: Artur Nowak, Stanisław Obirek i Waldek Mazur
zestawienie emocjonalnie, z rozmowy o auto- rytetach na opowieść pełną świadectw.
M. Turski jest drobna postacią, chroniącą dłu- go oczy, przed coraz silniejszym południowym słońcem, ciemnymi okularami. Będzie swojej prowadzącej Urszuli Glensk dokuczał niemo- żebnie za dobór pytań, założę, że łączy ich długa przyjaźń i jest w tym dużo czułości. Rozmowę przeprowadzi przez jego życiorys, wystarczająco trudny, żeby nie meandrować w metaforyczne wariacje. Rzecz jasna zatrzyma się nad zawar- tą w przemówieniu z okazji 75-lecia wyzwole- nia Obozu myślą, Auschwitz nie spadł z nieba, opowie, jak ten dreptał i tuptał, jak wchodzimy w zło bardzo powoli i bardzo stopniowo. To był- by wstyd być obojętnym, gdy M.Turski powta- rza nie bądź i jesteś odpowiedzialny. Wsłucham się w merytoryczność dyskusji Od- ra jako osoba prawna. Obecni są prawnicy: Je- rzy Bieluk, Karolina Kuszlewicz i Robert Rient, sercu bliski.
Pomysł nie będzie dla mnie nowy, mając w No- wej Zelandii swoich najbliższych znam, widzia- łam rzekę Whanganui, uważaną przez Maory- sów za przodka. Oni sami widzą głęboki związek człowieka i natury. To związek niepolegający na podległości tej ostatniej, ale na współistnie- niu na równych prawach. Człowiek jest więc
nie panem natury, ale jej częścią. Rząd Nowej Zelandii zaakceptował punkt widzenia Maory- sów i stworzył ramy prawne do tego rodzaju spojrzenia, nie był to jednak natychmiastowy proces, zajął ponad 100 lat. Akceptacja praw natury i inkorporowanie do systemu prawa wymaga nie tylko zmian w samym prawie, ale przede wszystkim przeobrażenia paradygma- tu, stawiającego człowieka w absolutnym cen- trum. To ważne dyskusje, gdy stoimy u progu katastrofy ekologicznej na skalę niespotykaną w dziejach świata, zaś funkcjonujące obecnie rozwiązania nie są wystarczające, aby takiej katastrofie zapobiec.
W dyskusji o Odrze podkreśli się, że należy prze- stać traktować rzeki jako zasób, towar czy ściek. Poszanowanie prawne należy się wszystkiemu, ale warto zacząć od pojedynczego sukcesu, po- dobnie jak warto uratować natychmiast jedno dziecko przed przemocą niż czekać na rozwią- zania systemowe.
Po Festiwalu zacznę śledzić stronę Karoliny i jej aktywność w walce o prawa zwierząt.
Byłam pewna, że spotkanie z profesorem Mi- chałem Rusinkiem przyniesie mi estetykę, że myśli podzieli umysłem ostrym jak brzytwa, a przy tym po swojemu nienachalnie.
W dyskusji Feminatywy w polskim prawie
lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 109

   109   110   111   112   113