Page 115 - 40_LiryDram_2023
P. 115

 „Męskie gadanie”, dialogi z Empuzjonu czytają Arkadiusz Jakubik, Jan Peszek, Maciej Stuhr oraz Robert Więckiewicz (ze specjalnym udziałem Olgi Tokarczuk), od lewej: Jan Peszek, Arkadiusz Jakubik, Maciej Stuhr, Robert Więckiewicz, Olga Tokarczuk oraz Irek Grin
z nas nie zastanawia się w teatrze, kto upiął aktorce kok, jeżeli przy zdejmowaniu golfu, bo tego wymagała akcja, nie opadnie jej żaden kosmyk, który do końca aktu będzie musiała oddmuchiwać albo odsłaniać z oczu.
Przy tym wyszukiwaniu trafię na dwa artykuły na stronach publicznych mediów. Przeczytam, że Festiwal Olgi Tokarczuk to (...) polityczny, światopoglądowy magiel, który pod przykryw- ką wzniosłych haseł o sile literatury, promuje skrajnie lewicowe treści i buduje swoistą anty kulturę, i że na szczęście nie wszyscy dadzą się nabrać. Nie wiem, co zaboli mnie najbardziej, chyba jednak określenie rzekomo kulturalny. Nazwisko tłumacza przysięgłego języka nie- mieckiego znajdę wreszcie w zapisanych re- lacjach wideo ze spotkań, szczęśliwie trwale dostępnych.
Nazywa się Rafał Wędrychowski.
***
Roberta Rienta znałam „zaocznie” od trzech lat. Zaskoczeniem dla mnie, takim niespo-
dziankowym i radosnym, będzie odkrycie warsztatu Szamanizm opowieści, prowadzo- nego przez niego i Jane Karpienko (później się okaże, że to asystentka Olgi Tokarczuk, członkini Zarządu Fundacji, koordynatorka festiwali, tłumaczka, która wobec swojego ro- syjskiego pochodzenia miała możliwość kon- taktu z szamanizmem syberyjskim). Warsztat, podobnie jak ten o progresywności, będzie wymagał indywidualnego mejlowego zapisu i przy ograniczonej liczbie miejsc potwierdze- nia przyjęcia, ale zgłoszenie wyślę bez zwłoki i bez wątpliwości.
Sama zainteresowałam się szamanizmem, ja- ko jednym z możliwych kierunków, który da mi odpowiedź na pytania: kim jestem? gdzie jestem? dlaczego jestem tam, gdzie jestem? i co mogę z tym zrobić.
Może być wiele kierunków takich poszuki- wań. Tym, który spotkał mnie z Robertem był Kurs podstawowy szamanizmu, pierw- sza edycja. Zebrał wtedy grupę ludzi, która stworzyła plemię, spotykaliśmy się przez kilka
lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 113

   113   114   115   116   117