Page 124 - 40_LiryDram_2023
P. 124

  Najnowsze trendy w poezji
Przenikanie
światów w poezji
Marzeny Dąbrowy Szatko
część XXXIV
 Magdalena Węgrzynowicz-Plichta
Przenikanie, jako zjawisko pożądane w kon- tekście migracji kodów kulturowych, wia- domości rozprzestrzeniających się z jednego
miejsca w inne, o dużej trwałości kontynuowa- nia przez kolejne pokolenia, stało się kanwą do snucia przez Poetkę własnej wersji mitycz- nego wątku o Narcyzie w dziesięciowersowym Odejście mitu1. Dlatego pozostańmy jeszcze przez chwilę w krainie mitycznego świata, do którego Marzena Dąbrowa Szatko odwołuje się w swojej poezji w postaci licznych aluzji. Powrócimy do kręgu mitycznego czasu, które- go korzenie sięgają antycznej Grecji; do krę- gu ówczesnych bogów, herosów i bogiń, tego uświęconego przez liczne kulty bóstw świata nadprzyrodzonego, na który składają się także święte miejsca kultu i zacne domostwa bogów,
... ciąg dalszy artykułu z numeru 39
władających obszarem ziemskim, morskim, podziemnym i podniebnym. Greccy bogowie, choć zasadniczo są nieśmiertelni, sprawiedliwi i potężni, czasami okazują słabość charakteru i popełniają takie same błędy jak ludzie. Nie uniknął życiowej klęski, i to bynajmniej nie na łowach, które najmocniej kochał po sobie Narcyz, którego rodzicami byli, jak pisze Owi- diusz w Metamorfozach, nimfa Liriope i bó- stwo rzeczne Kefisos. Jak podaje mit, Narcyz pewnego dnia w czasie polowania zatrzymał się przy strumieniu, aby ugasić pragnienie. W gładkiej tafli wody zobaczył swoją piękną twarz i natychmiast zakochał się w swoim zwierciadlanym odbiciu. To była właśnie ka- ra bogów dla młodzieńca za wcześniejsze od- rzucenie miłości Echo. Wzgardzona boginka
 122 LiryDram lipiec–wrzesień 2023
   122   123   124   125   126