Page 273 - Dutch Asiatic Shipping Volume 1
P. 273

 baron van Eck on March 17, 1762. Selections from the Dutch Records of the Ceylon
Government no. 5. Colombo, 1946.
Reis, De - van Joris van Spilbergen naar Ceylon, Atjeh en Bantam, 1601-1604. Werken
Linschoten-Vereeniging XXXVIII. The Hague, 1933.
Riebeeck, see Bosman, D. Β.
Rouffaer, G . P ., and J. W . IJzerman, De Eerste Schipvaart der Nederlanders naar Oost-In­
dië onder Cornells de Houtman 1595-1597. 3 vols. Werken Linschoten-Vereeniging VII,
XXV, XXXII. The Hague, 1915-1930.
Schilder, G. C. (ed.), De ontdekkingsreis van Willem Hesselsζ. de Vlamingh in dejaren
1696-1697. Werken Linschoten-Vereeniging LXXVIII, LXIX. The Hague, 1976. Terpstra, H . (ed.), Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naar Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592. 3 vols. Werken Linschoten-Vereeniging LVII,
LVIII, LX. The Hague, 1955-1957.
Theal, G. McC. (ed.), Chronicles of Cape commanders,or an abstract of original manu­
scripts in the Archives of the Cape Colony. Cape Town, 1882.
-, Records of the Cape Colony, from Feb. 1793 to [April 1831]. Copied by -. London, 1897. Unger, W. S. (ed.), De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië 1598-1604. Werken
Linschoten-Vereeniging LI. The Hague, 1948.
Valentijn, F., Beschryvinge van de Kaap van Goede Hoop, ed. by P. Serton a.ο. 2 vols.
Cape Town, 1971-1972.
-, Beschryvinge van de Kaap de Goede Hoop met de zaaken daar toe behoorende, ed. by
Ε. H . Raidt; Engl, transi, by R. Raven-Hart. Van Riebeeck-Vereniging vol. II, 2nd
series no. 4. Cape Town, 1973.
Veenendaal jr, A . J. (ed.), 'Isaac de Pinto. Anecdotes historiques touchant le Stadhoudé-
rat des Indes dans l'illustre maison d'Orange en 1748 et 1749'. Nederlandse Historische
Bronnen III (Amsterdam, 1983) 124-145.
Voorbeytel Cannenburg, W. (ed.), De reis om de wereld van de Nassausche vloot 1623-
1626. Werken Linschoten-Vereeniging LXV. The Hague, 1964.
Warnsinck, J. C. M . (ed.), Reisen van Nicolaus de Graaff, gedaan naar alle gewesten des
werelds, beginnende 1639 tot 1687 incluis Oost-Indise Spiegel. Werken Linschoten-Ver­
eeniging XXXIII. The Hague, 1930.
-, Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost- ofte Portugaels Indien, 1579-1592. Reysgheschrift van de navigatiën der Portugaloysers. 2 vols. Werken Linscho­ ten-Vereeniging XLIII. The Hague, 1939.
Wieder, F. C. (ed.), De reis van Mahu en De Cordes, 1598-1600. 3 vols. Werken Linscho­ ten-Vereeniging XXI, XXII, XXIV. The Hague, 1923-1925.
Wurffbain, J. S., Reise nach den Molukken und Vorder-Indien 1632-1646, ed. by S. P. l'Honoré Naber. Vol. Vili, IX. The Hague, 1931.
IJzerman, J. W . (ed.), Cornells Buysero te Batavia, 1616-1618. Brieven en journalen. The Hague, 1923.
-, De reis om de wereld van Olivier van Noort, 1598-1601. 2 vols. Werken Linschoten-Ver­ eeniging XXVI, XXVIII. The Hague, 1926.


   271   272   273   274   275