Page 277 - Dutch Asiatic Shipping Volume 1
P. 277

 Cotton, E . , and Ch. Fawcett, East Indiamen. The East India Company's maritime service. London, 1949.
Crone,G.C.E.,CornellsDouwes1712-1773. Zijnlevenenzijnwerk.Haarlem,1941. -,Onzeschepenindegoudeneeuw.Amsterdam,1939.
Crone, E . , 'Het vinden van de weg over zee van praktijk tot wetenschap'. Mededelingen
Kon. Vlaamse Academie, XXV (1963) nr. 9.
Davids, C. Α., 'Commentaar op C. R. Boxer's artikel 'The maritime twilight of the VOC,
1780-'95. Some sources and problems'. Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, V (1982) 124-
131.
-, Zeewezen en wetenschap. De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815. Amsterdam/Dieren, 1986.
Degryse, Κ., 'De maritieme organisatie van de Oostendse Chinahandel (1718-1730)'. Mededelingen Marine Academie van België, XXIV (1976/77) 19-57.
Dekker, L . , and L . van der Pol, Daar was laatst een meisje loos. Nederlandse vrouwen als matrozen en soldaten: een historisch onderzoek. Baarn, 1981.
Dekker, P., 'De ramp met de Oostindiëvaarder "Vrouwe Elisabeth Dorothea" te St. Maartenszee'. West-Frieslands Oud en Nieuw, 39 (1972) 37-68.
Denoix, L., 'La Compagnie des Indes au XVIIIe siècle. Ses activités divers'. Revue d'his- toire économique et sociale, 34 (1956) 141-152.
-, 'Les escales de la Compagnie des Indes au XVIIIe siècle'. Les grandes escales. Recueil de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, XXXIII (Brussel, 1972) 209-226.
Dermigny, L., La Chine et l'Occident. Le commerce à Canton au XVIIIsiècle 1719-1833. 4 vols. Paris, 1964.
Dillen, J. G . van, Het oudste aandeelhoudersregister van de kamer Amsterdam der Oost-In- dische Compagnie. The Hague, 1958.
Drake-Brockman, H., and E. D. Brock, Voyage to disaster. The Batavia Mutiny. Sidney, 1963.
Elias, J. Ε., De vlootbouw in Nederland in de eerste helft der 17e eeuw 1596-1655. Amster­ dam, 1933.
Elphick, R., and H . A . Giliomee (eds.), The shaping of South African society 1652-1820. London, 1979.
Enno van Gelder, H . , De Nederlandse munten. Utrecht/Antwerpen, 19725.
Es, T. van, 'Zeekraal en Lamsoren. Het ziltegroen van Zeeland', Het Parool, 12 juni
1982 p. 25.
Eyck van Heslinga, E. S. van, Van Compagnie naar koopvaardij. De scheepvaartverbinding
met Azië, 1795-1806. Forthcoming. Feenstra-Kuiper,J.,Japanendebuitenwereldinde18eeeuw.TheHague,1921.
Fox, F ., Great ships. The battlefleetof King Charles II. Greenwich, 1980.
Furber, H., Rival empires of trade in the orient 1600-1800. Minneapolis, 1976. Gaastra, F. S., 'De Verenigde Oost-Indische Compagnie in de 17e en 18e eeuw: de groei
van een bedrijf. Geld tegen goederen'. Bijdragen en Mededelingen betreffende geschie-
denis der Nederlanden, XIC (1976) 244-272.
-, 'The shifting balance of trade of the Dutch East India Company' in: L. Blussé and F.
S. Gaastra (eds.), Companies and trade (The Hague, 1981) 47-69.
-, De geschiedenis van de VOC. Haarlem, 1982.
-, 'Leiden en de VOC', in: D. E. H. de Boer (ed.), Leidsefacetten. Tienstudies over
Leidse geschiedenis (Zwolle, 1982) 52-64.   275   276   277   278   279