Page 3 - etmol 78
P. 3

‫עם‬
                           ‫נדגוריון‬
                            ‫למעסובליםב‬

                             ‫ראש־הממשלה‬
                             ‫לעתיד דג דגים‬
                           ‫באוקיינוס השקש •‬
                            ‫שיחה בניו־זילנד •‬
                           ‫שעשועים בבנגקוק‬
                             ‫• סכנה בבגדד‬
                             ‫• נחיתה בכנרת‬

                              ‫^^ת יחזקאל סהר‬

‫עברתי את ארצות־הברית לרחבה ‪ -‬מניו״יורק ועד סך‬     ‫בפרוץ מלחמת העולם השניה בספטמבר ‪ 1939‬שהיתי‬
‫פרנסיסקו ברכבת או באוטובוס עד שאזלו כוחותי והחלטתי‬  ‫בלונדון עם ד״ר חיים ויצמן‪ ,‬שהייתי אז מזכירו‪ .‬בוקר אחד‬
‫לחזור ארצה כדי להתגייס לצבא‪ .‬שבנעתי את הוועדה‬     ‫הודיע לי‪ ,‬כי אנו נוסעים לארצות״הברית והורה לי להזמין‬
                           ‫כרטיסים באנית נוסעים הולנדית שעמדה להפליג לניד‬
      ‫בניו־יורק לקבל על עצמם את המשך הפעולה‪.‬‬  ‫יורק‪ .‬עשיתי כמצוותו ויצאנו לדרך‪ .‬בהגיענו לניו״יורק‬
        ‫בן־גוריון לומד יוונית‬         ‫פגש אותנו אליהו גולומב ראש ההגנה‪ ,‬ובשיחה עם ד׳ר‬
                           ‫ויצמן ביקשו כי ישחרר אותי‪ ,‬מאחר שהוא רוצה להטיל עלי‬
‫בסוף השנה הופיע בניו״יורק בן־גוריון לשיחות עם‬     ‫תפקיד של גיוס כספים עבור ההגנה‪ .‬לי היו תכניות אחרות‬
‫מנהיגי היהדות‪ .‬הוא השתכן במלון קטן במרכז נידיורק‪.‬‬   ‫לגמרי אך כחייל מסור נאלצתי להסכים‪ .‬נפרדתי מד׳ר‬
‫ביקרתיו ומצאתי אותו יושב ליד שולחן שעליו פרושים‬    ‫ויצמן שבמחיצתו פעלתי ארבע שנים והצטרפתי לוועדה של‬
‫ספרים ומחברות ללימוד השפה היוונית העתיקה‪ .‬לאחר‬
‫שדיווחתי לו על מפעלי‪ ,‬סיפר לי כיצד הגיע ללמוד את‬             ‫יהודים אוהדי ההגנה שגולומב אירגן‪.‬‬
‫השפה היוונית‪ :‬בחודשים ששהה בלונדון התחילו ההפצצות‬   ‫לאחר כמה ישיבות עם הוועד נקבעה תכנית של בקורים‬
‫הכבדות והמזכיר המדיני של הסוכנות ארתור נורמן העמיד‬  ‫בערים השונות של ארצות הברית שבהן פועל אירגון ציוני‬
‫לרשותו את דירתו במערב לונדון‪ ,‬כי הוא שלח את משפחתו‬  ‫כלשהו ובעזרת חבריו אקים ועדות שיעסקו בגיוס כספים‬
‫אל מחוץ ללונדון‪ .‬ההפצצות לא איפשרו לו לישון ואז‬    ‫עבור רכישת נשק ועליה בלתי ליגלית‪ .‬המלאכה לא היתה‬
                           ‫קלה כי כמעט בכל פגישה הייתי שומע‪ :‬למה לכם נשק‬
   ‫החליט שילמד יוונית וכך המשיך בזה גם בניו־יורק‪.‬‬ ‫עכשיו כשבפלשתינה יושב צבא בריטי גדול וכיצד תוציאו‬
‫כשקבעתי את יום צאתי ארצה קניתי כרטיס לטיסה‬      ‫יהודים מאירופה השקועה במלחמה? בכל זאת הצלחתי בכל‬
‫שעמדה להיערך סחור סחור‪ ,‬דרך האוקינוס השקט‪ ,‬אוסטר­‬   ‫פעם לשכנע כמה יהודים שיקימו ועדה שתעסוק בגיוס‬
‫ליה והודו‪ .‬זו היתה הדרך היחידה לחזור ארצה‪ .‬כאשר באתי‬ ‫הכספים ותקרא לאסיפה של נכבדים שלפניהם אופיע ואנסה‬
                           ‫לשכנעם‪ .‬בכל מקום היו נאספים כמה עשרות יהודים בעלי‬

                                ‫אמצעים ואחרי הרצאה וויכוחים הייתי משכנעם‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8