Page 2 - ETMOL_122
P. 2

‫העורך‪ :‬שלמה שבא‬                       ‫עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל‬
‫מועצת המערכת‪ :‬פרופ׳ שלמה סימונסוך‬
‫פרופ׳ מינה רוזן‪ ,‬ד״ר שלמה נצר‪ ,‬עקיבא דורוך פרופ׳ יוסף גורני‬
‫המערכת‪ :‬המכון לחקר התפוצות‪ ,‬בנין קרטר‪ ,‬אוניברסיטת תל־אביב‬
‫הפקה‪ :‬י‪ .‬אלקוני — הוצאת מלוא בע״מ‬
‫הפצה ומנויים‪ :‬ת‪.‬ד‪ — 14056 .‬תל־אביב ‪ ,61140‬טלפון ‪03-5621561‬‬
‫סדר לוחות והדפסה‪ :‬דפוס ״חדקל״ בע״מ — תל־אביב‬
‫מנוי לשנה ‪ 75, -‬ש״ח‬
‫גליון בודד —‪ 14.‬ש״ח‬

‫מיסודם של אוניברסיטת תל‪-‬אביב ומשרד החינוך והתרבות‬

     ‫בגליון זה‬        ‫חדשו את המנוי!‬

‫בימים אלו חגגו ברחבי‬               ‫אל הקוראים‬
‫העולם ‪ 100‬שנה להמצאה‬     ‫זו היא חוברת אחרונה של עת‪-‬מול לשנת תשנ״ה‪,‬‬
‫ששינתה את פני העולם —‬
‫הקולנוע‪ ,‬בעמוד ‪ 3‬מספר‬          ‫השנה ה‪ 20-‬להופעת כתב‪-‬העת‪.‬‬
‫יוסף הלחמי על ראשוני‬
‫הסרטים בארץ‪ ,‬ואילו‬     ‫חדשו את המנוי על עת‪-‬מול לשנת תשנ״ו‪,1996-1995 ,‬‬
‫בעמודים ‪ 13—12‬מובאות‬     ‫ותהנו כמו עד עתה ממחקרים‪ ,‬מאמרים‪ ,‬סיפורים‬
‫כרזות מצויירות שהוכנו‬
‫והודפסו בארץ בשנים‬     ‫ומעשים על תולדות ארץ ישראל ועם ישראל מהימים‬
‫‪) 1934—1928‬גם השער( ‪#‬‬     ‫הקדומים ועד היום‪ ,‬כתובים כסיפורי מתח וידע‬
‫פרופ׳ אריה כשר )עמוד ‪(6‬‬    ‫וסקרנות על־ידי מיטב החוקרים בארץ‪ ,‬מלווים‬
‫כותב על הקשרים בין‬      ‫באיורים רבים ובעיצוב נאה‪ ,‬מרחיבים את הדעת‪,‬‬
‫יהודי מצרים וארץ ישראל‬             ‫מלמדים ומהנים‪.‬‬
‫בתקופה החשמונאית ‪#‬‬
‫מרדכי אהרן גינצבורג‬      ‫חוברות עת‪-‬מול משמשות גם כעזר רב לתלמידים‬
‫היה מראשוני המשכילים‬                ‫ולמורים‪.‬‬
‫במזרח אירופה‪ ,‬פרופ׳‬
‫ישראל ברטל מעריך את‬     ‫מחיר המנוי לשנת תשנ״ו‪ ,‬שש חוברות היוצאות כל‬
‫פועלו ומספר על אדם החי‬    ‫חודשיים ‪ 75 -‬ש״ח‪ .‬מלאו את הטופס המצורף או‬
‫עדיין בין שני עולמות‬    ‫שלחו המחאה עם שמכם וכתובתכם לעת‪-‬מול‪ ,‬ת‪.‬ד‪.‬‬
‫)עמוד ‪ • (9‬על יהודי‬
‫משהד שעברו להארת ועלו‬            ‫‪ ,14056‬תל־אביב ‪.61140‬‬
‫לארץ לאחר ‪ 120‬שנה כותב‬
‫עזריה לוי בעמוד ‪• 14‬‬      ‫חוברות עת‪-‬מול הן גם מתנה נאה‪ .‬החתימו את‬
‫יהודית אילן‪ ,‬היא עצמה‬      ‫קרוביכם וידידיכם‪ ,‬אנו נודיע להם על השי‪.‬‬
‫מיוצאי הולנד‪ ,‬מספרת על‬
‫יעקב ישראל דה־האן‬     ‫ופרס ‪ -‬כל חותם רשאי לרכוש גליונות של שנה אחת‬
‫שעלה מהולנד ונרצח ב־‬     ‫תמורת ‪ 40‬ש״ח‪ ,‬להוציא השנה הראשונה והשניה‬
‫‪ 1924‬באשמת ״בגידה״‪,‬‬                  ‫שאזלו‪.‬‬
‫בעמוד ‪ # 16‬דה‪-‬האן‬
‫מוזמן לבית‪-‬משפט עברי‬    ‫המערכת‬
‫בירושלים באשמת עלבון‬
‫‪ -‬מנחם לוין • יוצאים‬    ‫עת־מול ‪ -‬להנאה‪ ,‬לעניין וללימוד‬
‫לטיול בארץ־ישראל ב־‬
‫‪) 1903‬עמוד ‪ # (19‬חלוץ‬
‫על הירקון — דן יהב )עמוד‬
‫‪ • (20‬פרופ׳ אביגדור‬
‫שאנן יוצר ממספר אגדות‬
‫תלמודיות עולם מרתק‪,‬‬
‫דרמה ומוסר השכל‪ ,‬בעמוד‬
‫‪ • 21‬ובעמוד אחרון —‬
‫תערוכה של צלמים‬
‫מפראג‪ ,‬המנציחים את‬
‫שרידי היהודים במורביה‪,‬‬

    ‫בבוהמיה ובסלובקיה‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7