Page 7 - ETMOL_122
P. 7

‫סייג‪ ,‬דבר שאפשר ללומדו מהוויכוח‬        ‫מראות אלכסנדריה בפסיפס בבית־שאן‬   ‫על־כן‪ ,‬את ארץ־ישראל ואת ירושלים‬
‫המחודש שלהם עם השומרונים על‬                            ‫כינה בכינויים בעלי משמעות רבה‬
‫קדושת המקדשים בירושלים ובהר‬        ‫הרביעי למלא אחר נבואת ישעיהו‬      ‫מאוד לענייננו‪ ,‬כמו ״ארץ הקודש״‬
‫גריזים‪ ,‬ויכוח שהתנהל בלהט רב‬       ‫)י״ט‪ ,‬י״ט( ״ביום ההוא יהיה מזבח לה׳‬   ‫ו״עיר הקודש״‪ ,‬ללמדך על השקפתו‬
‫בערכאה המשפטית העליונה ביותר‬                           ‫הדתית־הלאומית המגובשת‪ .‬גם לנושא‬
‫במצרים‪ ,‬כלומר בפני תלמי השישי‬                  ‫בתוך ארץ מצרים״‪.‬‬ ‫הגלות והמשאלה הכמוסה לקיבוץ‬
                                         ‫גלויות מוקצה מקום נכבד במקבים ב׳‪.‬‬
             ‫פילומטור עצמו‪.‬‬  ‫נאמנות למקדש בירושלים‬         ‫דבר אשר יכול לדעתנו לאשש את‬
‫הספר המקורי של יאסון איש קיריני‬                          ‫המסקנה על השקפתם הלאומית הכנה‬
‫והעיבוד הספרותי המקוצר של מקבים‬      ‫כך או אחרת‪ ,‬מקדש חוניו לא‬        ‫של רוב יהודי מצרים התלמיית‬
‫ב׳‪ ,‬שנעשה לבטח על־ידי יהודי‬        ‫התחרה מעולם עם המקדש הירושלמי‬      ‫בתקופה שלאחר מרד ההשמונאים‪ ,‬גם‬
‫מאלכסנדריה‪ ,‬יכולים ללמד עד כמה‬      ‫ולא שימש מעודו מרכז פולחני ליהודי‬    ‫אם לא יכלו או לא התכוונו להגשימה‬
‫חביבים היו נצחונות החשמונאים על‬      ‫מצרים‪ ,‬אלא ליושבי ארץ חוניו לבדם‪.‬‬
‫יהודי התפוצה התלמיית וחג החנוכה‬      ‫נאמנות יהודי מצרים ככלל למקדש‬               ‫הלכה למעשה בימיהם‪.‬‬
‫בכלל זה‪ .‬ואין לראות באיגרות החנוכה‬    ‫הירושלמי נשארה בימים ההם בלא‬      ‫מאז עליית אנטיוכוס הרביעי‬
‫הפותחים את ספר המקבים ב׳ עדות‬                           ‫אפיפאנם‪ ,‬מי שביקש לייוון בכוח את‬
‫לקיומה של תחרות על ליבם של יהודי‬                         ‫יהודי ארץ־ישראל‪ ,‬לכס המלכות‬
‫מצרים בין החשמונאים לבין נאמני‬                          ‫הסלווקי )‪ 175‬לפה״ס( גברה בריחתם‬
‫בית־חוניו‪ .‬נהפוך הוא‪ ,‬אפשר לראות‬                         ‫של פליטים מדיניים מארץ־ישראל‪ .‬על‬
‫בהן הוכחה לקיומם של קשרים אמיצים‬                         ‫רקע זה יש לראות‪ ,‬את ירידתו של‬
‫בין החשמונאים ליהודי מצרים‪ ,‬קשרים‬                         ‫חוניו הרביעי מצרימה‪ .‬בירידה זו רואה‬
‫שהחלו ככל הנראה לקרום עור וגידים‬                         ‫יוספוס בצדק בריחה מפני השלטון‬
                                         ‫הסלווקי‪ ,‬שהדיח את משפחתו מן‬
         ‫כבר בימי יהודה המקבי‪.‬‬                      ‫הכהונה הגדולה והשליט תחתיו את‬
                                         ‫אלקימוס המתייוון‪ .‬קרוב לוודאי‪,‬‬
   ‫להגנת אלכסנדר ינאי‬                              ‫שבזמן ההוא כבר קדמו לחוניו הרביעי‬

‫המעורבות של חוניו הרביעי במאמץ‬                                 ‫גולים יהודים רבים אחרים‪.‬‬
‫המלחמתי של התלמיים לכיבושה‬
‫מחדש של ארץ־ישראל בימי תלמי‬                            ‫במצרים מצאו חוניו הרביעי וגולים‬
‫השישי פילומטור מלמדת בבירור כי‬                          ‫יהודים אחרים בעל־ברית נאמן בדמותו‬
‫חוא ניצב במחנה אחד עם החשמונאים‪,‬‬                         ‫של תלמי השישי פילומטור‪,‬‬
‫וליתר דיוק‪ ,‬הוא שיתף פעולה עם‬                           ‫שבאמצעותו יכלו לטפח תקוות לשוב‬
‫יונתן החשמונאי‪ ,‬מי שהיה בעל־בריתו‬                         ‫לארצם במהרה‪ .‬מתברר כי גם התלמיים‬
‫המובהק של תלמי השישי‪ .‬לא מן‬                            ‫עצמם לא השלימו עם אובדן שלטונם‬
‫הנמנע‪ ,‬שמינויו של יונתן לכוהן־גדול‬                        ‫בארץ־ישראל‪ ,‬וכבר בשנת ‪ 172‬לפה״ס‬
‫בירושלים‪ ,‬הוא שהניע את חוניו‬                           ‫נקט תלמי השישי יוזמה מחודשת‬
‫הרביעי להשלים סופית עם המציאות‬                          ‫בעניין זה‪ ,‬שסיבכה אותו קשות‬
‫החדשה‪ ,‬בייחוד כאשר זכה מינוי זה‬                          ‫במלחמה הסורית השישית )‪168-170‬‬
                                         ‫לפה״ס(‪ .‬סביר לחשוב כי בגלל‬
        ‫להכרה מצד תלמי השישי‪.‬‬                       ‫מדיניותו ראה הלה בחוניו הרביעי לא‬
                                         ‫רק בעל־ברית רגיל‪ ,‬אלא גם גורם‬
‫בדומה לחסידים בארץ־ישראל ראו‬                           ‫מדיני חשוב‪ ,‬שעשוי לסייע רבות‬
‫גם יהודי מצרים בריבונות החשמונאים‬                         ‫להחזיר למצרים את השפעתה בארץ־‬
‫על ארץ־יהודה אמצעי יעיל לקיום‬                           ‫ישראל‪ .‬רק משנכזבו התקוות לתמורה‬
‫הזהות היהודית בכלל‪ .‬ההכרה המדינית‬                         ‫מדינית מהירה‪ ,‬פעל תלמי פילומטור‬
‫של הרומאים בחשמונאים ובהישגיהם‪,‬‬                          ‫למען השתקעות הקבע של נאמני חוניו‬
‫כמו הקשרים המדיניים של תלמי‬                            ‫במצרים ולייסוד המושבה הצבאית‬
‫השישי פילומטור וקליאופטרה השנייה‬                         ‫״ארץ־חוניו״ בצפון־מזרח מצרים‪.‬‬
‫עם החשמונאים נתנו גושפנקה‬                             ‫הקמת המקדש בליאונטופוליס על־ידי‬
‫לגיטימית ברורה למדינה החשמונאית‪,‬‬                         ‫חוניו ואנשיו‪ ,‬היתה‪ ,‬לפי המשתמע‬
‫ולכן קשה להאמין‪ ,‬שחוניו הרביעי‬                          ‫מעדות יוספוס‪ ,‬במועד מאוחר יותר‪,‬‬
‫ובניו אחריו יכלו לטפח אשליות‬                           ‫ולדעתנו אפשר לראותה כביטוי‬
‫כלשהן להחזיר את גלגל ההיסטוריה‬                          ‫להשלמה עם המציאות הפוליטית )הן‬
‫אחורנית ולתפוס שוב את מקומם‬                            ‫מצד חוניו הרביעי והן מצד תלמי‬
‫בהנהגה הירושלמית במקום השושלת‬                           ‫השישי פילומטור(‪ ,‬שלפיה איבד חוניו‬
                                         ‫סיכוי ממשי לחזור בזמן הנראה לעין‬
         ‫החשמונאית המקובלת‪.‬‬                       ‫לכהונה הגדולה בירושלים‪ .‬וככל שנקף‬
‫בימי שלטונה של קליאופטרה‬                             ‫הזמן והתחזק מעמדו של יוחנן‬
‫השלישית סלגה )‪ 101-116‬לפה״ס(‬                           ‫החשמונאי‪ ,‬כן הלכה ונתגבשה ההכרה‬
‫הגיעו יחסי היהודים במצרים עם‬                           ‫כי יש להשלים עם המציאות החדשה‪.‬‬
‫המלכות התלמיית למרום פריחתם‪.‬‬                           ‫הקמת המקדש בליאונטופוליס קיבלה‬
‫הדבר בא לידי גילוי בהתמנותם של‬                          ‫על־כן בנסיבות ההן צידוק אחר‪:‬‬
‫חלקיה וחנניה‪ ,‬בניו של חוניו הרביעי‪,‬‬                        ‫היומרה האישית החזקה של חוניו‬
‫למפקדים בכירים בצבאה‪ .‬בשנים ‪- 107‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12