Page 6 - ETMOL_122
P. 6

‫התלמיית המוקדמת‪ .‬בחיבור זה בולט‬                 ‫מאז חורבן הבית הראשון ועד שלהי‬
‫רגש פטריוטי־יהודי המשקף את רחשי‬
‫ליבו של המחבר היהודי האלמוני‪,‬‬                  ‫התקופה הפרסית הגיעו למצרים מדי‬
‫וקשר עמוק לארץ־ישראל וראיית‬
                                ‫פעם גולים יהודים רבים‪ ,‬אם מרצון‪,‬‬
          ‫מצרים כ״ארץ נכריה״‪.‬‬
‫המידע על קיומם של קשרים‬                     ‫אם מאונס‪ .‬למרות השתלבותם הטובה‬
‫מדיניים ולאומיים בין יהודי מצרים‬
‫לארץ־ישראל בתקופת השלטון‬                    ‫בארץ הנילוס‪ ,‬ואפילו בשירות צבאי‪,‬‬
‫התלמיי בארץ־ישראל )‪200-301‬‬
‫לפה״ס( הוא אפסי‪ ,‬אף־על־פי־כן‬                  ‫לא פסקו הקשרים בינם לבין יהודי‬
‫אפשר להציע כמה השערות סבירות‬
‫לעניין זה‪ .‬העובדה ש שתי הארצות היו‬               ‫ארץ־ישראל גם בחלוף שנים רבות‪.‬‬
‫נתונות בימים ההם למרות אותו שלטון‬
‫יכולה ללמד‪ ,‬כי קשרים כאלה יכלו‬                 ‫אחת ההובחות המאלפות בעניין זה‬

           ‫להתקיים ולהימשך‪.‬‬ ‫גצויס‬          ‫היא פנייתם של יהודי יב אל הבוהן‬
                                ‫הגדול בירושלים לסייע להם לקומם‬
    ‫התנגדות למתיוון‬                     ‫את מקדשם מהריסותיו ולקיים בו את‬
                                ‫פולחנם‪ ,‬ללמדך כי זיקתם למרכז‬
‫גם ימי המלחמות הסוריות לוטים‬
‫בערפל כבד בכל הנוגע לתולדות‬                   ‫הירושלמי היתה זיקה טבעית‪ ,‬חמה‬
‫היישוב היהודי בארץ־ישראל‪ .‬אף־על־‬
‫פי־כן‪ ,‬דומה שניתן גם בנדון זה לדלות‬   ‫ומובנת מאליה‪ .‬ויוושליס‬
‫מידע קלוש‪ ,‬לפחות על ימי המלחמה‬                            ‫היהודים שהגיעו מצרימה בראשית‬
‫הסורית הרביעית )‪ 217-220‬לפה״ס(‪,‬‬                           ‫התקופה ההלניסטית‪ ,‬היו ברובם‬
‫ולו גם בדרך עקיפה‪ .‬בעל ספר מקבים‬                           ‫המכריע גולים פוליטיים ושבויי‬
‫ג׳ כרך יחד את מזימת ההתנכלות של‬                           ‫מלחמה‪ ,‬ועל־כן היו בעלי תודעה‬
‫תלמי הרביעי פילופאטור לבית־‬                   ‫לאומית מוצקה וקשורים בעבותות‬
‫המקדש הירושלמי עם רדיפות הדת‬
‫שלו נגד יהודי מצרים‪ .‬אפילו נטיל ספק‬               ‫רגשיים חזקים לארץ ישראל‪ .‬דוגמה‬
‫בקיומו של קשר היסטורי ריאלי בין‬
‫שתי הפרשיות‪ ,‬אי־אפשר להתעלם‬                   ‫לגולים מדיניים מרצון הם חזקיה הכהן‬
‫מהעובדה החשובה כי המחבר היהודי‬
‫האלכסנדרוני של ספר מקבים ג׳ הוא‬                 ‫ואנשיו‪ ,‬שירדו מצרימה בעקבות‬
‫שהסמיך ביניהן‪ ,‬והוא שראה ברדיפות‬
‫יהודי מצרים פועל יוצא מכשלונו של‬                ‫נצחונו של אנטיגונוס מונופתאלמוס‬
‫תלמי הרביעי פילופאטור בירושלים‪.‬‬
‫השקפת עולמו הלאומית המגובשת‬                   ‫בקרב עזה )‪ 312‬לפה״ס(‪ .‬סיבת‬
‫והמוצקה באה לידי ביטוי מאלף גם‬
‫בתפילה‪ ,‬שהוא שם בפי הכוהן אלעזר‬                 ‫העזתקעותם במצרים היתה פוליטית‬
‫לנוכח האיום שריחף על יהודי מצרים‪.‬‬
‫הוא פנה בתפילה לאלוהים כי יישא את‬                ‫מובהקת‪ ,‬שהרי הם נמנו עם נאמני‬
‫עיניו אל עמו‪ ,‬שהוגדר במפורש ״עם‬
‫נוכרי על אדמת נכר״‪ .‬התנכלותו של‬                 ‫בית־תלמי המצריים‪ .‬אחר־כך‪ ,‬בשנים‬
‫תלמי הרביעי למקדש הירושלמי‬
‫וליהודי מצרים המחישה למחבר‬                   ‫‪ 301-302‬לפני הספירה‪ ,‬הובלו בשבי‬
‫וליהודי מצרים את שותפות הגורל של‬
‫היהודים‪ ,‬והיא שחיזקה וגיבשה אצלם‬                ‫אלפי יהודים למצרים על־ידי תלמי‬

          ‫את התודעה הלאומית‪.‬‬  ‫‪■ ,‬בן'ךבי* ‪,‬‬      ‫הראשון‪ ,‬כמסופר באיגרת אריסטיאם‬
‫כידוע‪ ,‬ניסה יאסון המתייוון למצוא‬                ‫ואצל יוספוס‪ .‬לפי המסופר באיגרת‪,‬‬
‫מקלט במצרים‪ .‬ראוי שנשים לב לכך‪,‬‬                 ‫היא נשלחה במצוות פתולמי ה־‪2‬‬
‫שהוא תואר כמי ״שהיה מגרש המונים‬
‫מארץ־מולדתם״‪ ,‬ללמדך על האפשרות‬     ‫מהא^‪ ,‬הט הקימו‬     ‫לירושלים ובה בקשה לשלוח‬
‫שרבים מאותם מגורשים הגיעו‬                    ‫לאלכסנדריה חכמים מובהקים‪ ,‬בקיאים‬
‫למצרים‪ ,‬וכי הם שהשפיעו על היהודים‬
‫שם שירדפוהו‪ ,‬״וימררוהו כפושע‬      ‫צבאית­‬         ‫בספרי הקודש העבריים ובלשון‬
‫בתורה ומתועב כאויב לארץ־מולדתו‬                 ‫היוונית‪ ,‬כדי שיתרגמו את הכתבים‬
‫ולבני עמו״‪ .‬מכל מקום‪ ,‬ספר מקבים ב׳‬
‫שכתב יהודי מאלכסנדריה‪ ,‬יכול לשקף‬    ‫;״ ״אר‪-‬ץ הוניו״ ‪-‬‬    ‫ליוונית בשביל הספריה באלכסנדריה‪.‬‬
‫את היהס השלילי בקרב אחיו במצרים‬                 ‫המלך שלח את אריסטיאס לירושלים‬
‫אל המתייוונים‪ .‬הוא מציגם בעקביות‬
‫כבוגדים בעמם ובארץ מולדתם‪ .‬יתר־‬     ‫א‪5‬ל תמיד דאו‬      ‫והוא תיאר בפרטות את העיר ואת‬
                                ‫בית־המקדש‪ 72 .‬החכמים שנשלחו‬

                    ‫׳ ■‪-‬־ ב או ^ די ש ר אל‬ ‫מירושלים נסגרו באי ותירגמו‬
                                     ‫בהצלחה את הכתבים ליוונית‪.‬‬

                    ‫את המובילה‬       ‫פטריוטיזם יהודי‬

                    ‫‪-‬והמינהיגה‬

                    ‫מ א ת אריה כשר‬     ‫אף שחותם האגדה טבוע על איגרת‬
                                ‫אריסטיאס‪ ,‬היום אי־אפשר עוד להטיל‬
                                ‫ספק בגרעין ההיסטורי האמיתי המונח‬
                                ‫ביסודה‪ .‬לפי המסופר בו‪ ,‬בין השאר‪,‬‬
                                ‫רבים מהשבויים היהודים שהוביל‬
                                ‫תלמי הראשון מצרימה‪ ,‬נקלטו בתוך‬
                                ‫זמן קצר בצבא ובמינהל האזרחי של‬
                                ‫הממלכה התלמיית‪ .‬אין ספק שהדבר‬
                                ‫המתיק לא מעט את הגלולה המרה של‬
                                ‫אסונם‪ ,‬אולם הוא לא ביטל או החליש‬
                                ‫את זיקתם הלאומית לאחיהם בארץ־‬
                                ‫ישראל‪ .‬המלומדים סבורים‪ ,‬כי איגרת‬
                                ‫אריסטיאס נכתבה לא לפני אמצע‬
                                ‫המאה השנייה לפני הספירה‪ .‬אבל אין‬
                                ‫כמעט מי שמפקפק בכך‪ ,‬שהחיבור נתן‬
                                ‫ביטוי נאמן למדי גם לרחשי התקופה‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11