Page 10 - ETMOL_122
P. 10

‫בחוג ״משכילי וילנה״ שאליו‬              ‫גלות הארץ החדסה‬               ‫על המעבר של גינצבורג לפעילות‬
‫השתייך מרדכי אהרן גינצבורג‪ ,‬היו‬                ‫יל*‬                ‫משכילית גלויה אין אנו יודעים פרטים‬
‫סופרים עבריים ואנשי חינוך שפעלו‬                                 ‫רבים‪ .‬האוטוביוגרפיה שלו מסתיימת‬
‫כקבוצה בבירת המחוז הליטאי בימי‬            ‫קדסטאף קאלומבום‬               ‫בסוף העשור השני של המאה ה־‪,19‬‬
‫שלטונו של הצאר ניקולאי הראשון‪.‬‬                                  ‫ומכאן ואילך ניתן לדלות ידיעות על‬
‫חברי החוג שיתפו פעולה עם השלטון‬             ‫חובר סאת חנם גדול מחכסי עם ^‪£‬זכנן‬    ‫תייו רק מתוך איגרותיו‪ .‬ככל הידוע‬
‫הרוסי במגמה לשנות את אורח החיים‬             ‫האתןלןאספא עעתק ללעזוןה^דע! צח‬      ‫נאלץ לצאת בשנתו העשרים־ואחת‬
‫המסורתי של בני דתם ולתקן את‬               ‫ונקיובל׳שון קצרה לתועלת ילדי גגי ענדמ‬  ‫לערים אהרות כדי לפרנס את בני־‬
‫״פגמי״ החברה היהודית‪ ,‬על פי אמות‬                                 ‫משפהתו‪ .‬עם פטירת אביו כמה שנים‬
‫המידה של רעיונות ההשכלה‬                    ‫ללמדס למהר‪.‬דגר צחות ;‬       ‫מאוהר יותר קיבל הלק מן הירושה‪ ,‬אך‬
                                                 ‫נותר בידו הון מועט‪ ,‬שכלה תוך זמן‬
                ‫האירופית‪.‬‬      ‫מ<חימרדכי אודןבלא׳יאחויזאעזרמאגגוסגיצצסרג ‪t‬‬ ‫קצר‪ .‬גינצבורג נדד בין ערי ליטא‬
‫גינצבורג‪ ,‬שמואל יוסף פין‪ ,‬אייזיק‬                                 ‫וקורלאנד והחליף את מקצועו לעתים‬
‫מאיר דיק ושאר אנשי החבורה‬                  ‫ווילנא‬                ‫מזומנות‪ :‬היה מלמד‪ ,‬תירגם תעודות‬
‫הווילנאית קיבלו בהתלהבות את‬                                   ‫מגרמנית בבתי־משפט‪ ,‬היה אכסנאי‬
‫מדיניות השלטון הרוסי כלפי היהודים‬              ‫מנח דדתקפ״ג לנ״ע‬          ‫ומוזג‪ ,‬ואף זכה בתמיכתם של פטרונים‬
‫וראו בניקולאי הראשון שליט נאור‬                                  ‫נדיבים ולהם הקדיש את ספריו‪ .‬הוא‬
‫ההולך בדרכם של יוסף השני קיסר‬          ‫ספר על גילוי אמריקה שתורגם על־ידי‬        ‫התגורר בווילנה זמן מה‪ ,‬אחר כך‬
‫אוסטריה‪ ,‬פרידריך הגדול מפרוסיה‬                       ‫גינצבורג ‪ 1‬־‪1823‬‬   ‫בפאלאנגאן ובמיטאו‪ ,‬ובשנת תקצ״ה‬
‫והצאר הרוסי אלכסנדר הראשון‪ .‬הם‬                                  ‫)‪ (1835‬קבע את מושבו בווילנה‪ ,‬וחי‬
‫הזדהו עם המדינה הרוסית וציפו‬        ‫היהודים הרוצים להתקרב אל שאר‬
‫שיהודי הממלכה יתאימו עצמם‬         ‫האזרחים‪ ,‬כי הרבנים יתנקמו בנו על‬                        ‫בה עד יום מותו‪.‬‬
‫לתביעות השלטון‪ ,‬יוותרו על סימני‬                                 ‫בראשית תקופה זו בווילנה היה‬
‫הבידול של החברה היהודית וישתלבו‬                      ‫מעשנו זה״‪.‬‬       ‫פקיד אצל הגביר ניסן רוזנטל ומלמד‬
                      ‫בתקופה זו‪ ,‬שבה נאלץ להסתיר את‬             ‫של בנו‪ .‬בנסיעותיו הרבות בין ליטא‬
    ‫בחברה הכללית כנתינים נאמנים‪.‬‬    ‫ידיעתו בלשון הגרמנית מפני סביבתו‬           ‫לקורלאנד חצה גינצבורג גבול תרבותי‬
‫ב שנות הארבעים של המאה ה־‪19‬‬        ‫הקרובה‪ ,‬כבר עסק גינצבורג בתרגום‬            ‫מסוים שהבדיל בין יהודי מזרח אירופה‬
‫נקטה הממשלה הרוסית שורה של‬         ‫חיבורים שונים מגרמנית לעברית‪ .‬הוא‬           ‫לבין אחיהם שקיבלו את השפעת‬
‫צעדים שנועדו לשנות את מעמדם של‬       ‫ראה בלשון הגרמנית דגם שיש לחקותו‬
‫היהודים בממלכה‪ .‬המשכילים נטו‬        ‫בכתיבה בעברית‪ .‬גינצבורג ראה‬                         ‫התרבות הגרמנית‪.‬‬
‫לתמוך במדיניות השלטון‪ ,‬אף שכמה‬       ‫בהשפעתה של השפה הגרמנית גורם‬             ‫באחד ממכתביו מספר גינצבורג‪,‬‬
‫מן הצעדים החדשים נראו גם להם‬        ‫עיקרי שיביא להרחבת הלשון העברית‪,‬‬           ‫שהיה נוהג להחליף את לבושו הגרמני‬
‫כמכוונים למטרות אחרות מאשר‬         ‫היינו לשימוש בה מעבר לתחום הדתי‬            ‫ללבוש יהודי פולני כל אימת שעבר‬
‫הגשמת החזון המשכילי‪ .‬אך לצד‬        ‫‪ -‬רעיון משכילי מובהק‪ .‬הוא דיבר‬            ‫לליטא‪ ,‬ולחזור וללבוש בגדים גרמניים‬
‫המתיחות המובנת מאליה בינם לבין‬       ‫במפורש על ניתוקה מכבלי הפסוק‬             ‫ביציאתו לקורלאנד‪ .‬לפיכך החזיק‬
‫החוגים המסורתיים‪ ,‬צצה ועלתה‬        ‫התנ״כי‪ ,‬לכאורה לשם יצירת סגנון‬            ‫באמתחתו שתי מערכות בגדים‪ :‬״למען‬
‫מחלוקת מהותית בין משכילי וילנה‬       ‫פשוט וברור‪ ,‬אך בעצם גם כגילוי‬             ‫התקיים ולעמוד בין אנשי מפלגות‬
‫לבין מייצגי המודל הרדיקלי של‬        ‫מובהק של חילון השפה‪ .‬לשון הקודש‬            ‫שונות״‪ .‬לסיפור זה יש משמעות רבה‬
‫״תיקון היהודים״‪ .‬גינצבורג היה אחד‬     ‫תיטהר מהשפה המקראית ושימושה‬              ‫להבנת אופיו של גינצבורג‪ :‬בקורלאנד‬
‫המסתייגים הבולטים מדרכו של מקס‬       ‫יורחב למדעים ולספרות יפה‪ ,‬ואילו‬            ‫היה מלמד‪ ,‬יהודי ״פולני״‪ ,‬שחיפש את‬
‫ליליינטל‪ ,‬האיש שהוזמן מריגה‬        ‫היידיש תוחלף בשפת המדינה‬               ‫פרנסתו כאלפי מלמדים אחרים‬
‫לפטרבורג כדי לבצע את התוכניות‬       ‫ובגרמנית‪ .‬פעילותו של גינצבורג‬             ‫בסביבה יהודית גרמנית‪ ,‬אך החליף את‬
‫לתיקון היהודים‪ .‬בחיבור שראה אור‬      ‫כאיש תנועת ההשכלה נועדה בעיקרה‬            ‫בגדיו ובחר בלבוש גרמני‪ .‬אבל בווילנה‬
‫כבר בימי הפולמוס עצמו‪ :‬״קיקיון‬       ‫להרחיב את הדיבור בלשון הקודש תוך‬           ‫נחשב לבוש זה לסימן מזהה עיקרי למי‬
‫דיונה״ )‪ ,(1843‬יצא בחריפות נגד‬       ‫שימוש נרחב ביותר בטקסטים‬               ‫שקרא תיגר על הערכים המסורתיים‬
‫קבלת המודל הגרמני לשם ״תיקון״‬       ‫גרמניים‪ .‬אף שתרגם דווקא ליידיש את‬           ‫וקיצר במעילו‪ .‬והנה‪ ,‬לאחר שהחל‬
                      ‫אחד מתרגומיו הראשונים מגרמנית‪,‬‬            ‫לפעול בעצה אחת עם חוג משכילי‬
           ‫יהודי מזרח אירופה‪.‬‬  ‫היה יחסו ליידיש שלילי ביותר‪ :‬״שפת‬           ‫וילנה ולשתף עצמו בכוונות הרפורמה‬
                      ‫ארמית מבולבלה ומוזרה גם למלאכי‬            ‫של שלטון ניקולאי‪ ,‬היה גינצבורג אחד‬
    ‫ספרי היסטוריה‬           ‫מרום וביותר לבני האדמה״‪ .‬נראה‬             ‫מראשי המדברים בחוג זה שפנה‬
                      ‫שגינצבורג היה אחד המשכילים‬              ‫לשלטון הרוסי בבקשה שיפעל להחלפת‬
‫יחד עם זאת לא חסך בביקורת על‬        ‫היהודים הראשונים במזרח אירופה‬
‫הרבנים הליטאים‪ .‬הוא האשימם בכך‬       ‫שהפנים שפה אירופית על ספרותה‪,‬‬                           ‫בגדי היהודים‪.‬‬
‫שאינם נוטלים חלק פעיל ביחסים שבין‬     ‫תוך שהמשיך להשתמש וליצור בלשון‬
‫היהודים לשלטון‪ ,‬שאין להם כל‬        ‫יהודית‪ .‬לפי עדות עצמו אהב יותר את‬              ‫הזדהות עם רוסיה‬
‫השכלה כללית ושאינם עושים דבר‬        ‫״הכלב החי״ )גרמנית( מאשר את‬
‫למען שיפור החינוך וסדר עבודת‬        ‫״האריה המת״)עברית(‪ .‬בכל׳אופן הוא‬           ‫עם זאת‪ ,‬גם עתה חששו המשכילים‪,‬‬
‫האלוהים בבתי התפילה‪ .‬הוא לא‬        ‫הקים בית־ספר משכילי‪ ,‬והורה בו את‬           ‫וגינצבורג בתוכם‪ ,‬מפגיעתם הרעה של‬
‫התכוון להמירם ב״דוקטורים״ גרמניים‪,‬‬                                ‫החרדים‪ .‬כתב הבקשה שהגישו משכילי‬
‫אלא להעמיד דור חדש של רבנים‪ ,‬בני‬                   ‫הלשון העברית‪.‬‬        ‫וילנה לשר ההשכלה הרוסי אובארוב‬
‫מזרח אירופה‪ ,‬שימזגו חינוך מסורתי‬                                 ‫בעניין הלבוש היהודי‪ ,‬ב־‪ 23‬ביולי‬
‫והשכלה תורנית עם תרבות אירופה‬                                  ‫‪ ,1843‬הסתיים במלים הבאות‪ :‬״נסיך‬
                                                 ‫נעלה! תקוותנו חזקה כי ברוחב לב הוד‬
      ‫ויעסקו בחינוך ובחיי הציבור‪.‬‬                              ‫מעלתך לא תמסור לרבנים את ]שמות[‬
‫גינצבורג התמחה בסוג מסוים של‬
                                                                          ‫‪10‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15