Page 11 - ETMOL_122
P. 11

‫ניתן למצוא תרגומים ועיבודים‬                ‫ח ו‪,‬ל ר ו ת‬             ‫חיבורים ששירתו נאמנה את מטרותיו‪:‬‬
  ‫מסוגים שונים‪ ,‬נראה שז׳אנר זה היה‬                                ‫תרגומים־עיבודים לעברית מן הלשון‬
  ‫כעצם המקורי כיותר כמכלול כתיבתו‪.‬‬       ‫בני ה א ד ם‬                    ‫הגרמנית‪ .‬רוב החיבורים שראו אור‬
  ‫מכתבים לדוגמה נדפסו בקבצים‬                                   ‫בימי חייו‪ ,‬וכל אלה שנתפרסמו לאחר‬
  ‫)״אגרונים״( ונועדו לשימוש‪ ,‬ומכאן‬     ‫רברי הימים סלל קורות כל בני תבל ‪ 0VD‬בואם לכלל‬     ‫מותו‪ ,‬היו עיבודים של חיבורים‬
  ‫גדלה תפוצתם והיכולת לנצלם‬                ‫‪ s te .‬ער יסי ר‪%‬ור הזה‬         ‫גרמניים‪ .‬אפילו יצירתו המקורית‬
                                                  ‫ביותר‪ ,‬״אביעזד׳‪ ,‬בוללת קטעים רבים‬
         ‫כמכשיר להפצת רעיונות‪.‬‬       ‫וז ל ק ר א ש ו ן‬               ‫המבוססים על ספרות מוסר גרמנית‪.‬‬
  ‫מכלל המכתבים של גינצבורג ראוי‬                                  ‫אין בל ספק שתרגומיו־עיבודיו של‬
  ‫לתת את חדעת על קכוצח אחת‪,‬‬        ‫מקיף לליות כל ימי הקדם מראשית ימי התולדה ער תרבי רוסה‬ ‫הסופר הליטאי נועדו למלא יעד מרכזי‬
  ‫הנוגעת לענייני כלכלה‪ .‬עמדותיו של‬                                ‫בפרוגרמה של תנועת ההשכלה‪:‬‬
  ‫המחבר בשאלות חברה וכלכלה לא היו‬            ‫ווילנא‬ ‫בדפוס‬               ‫העברת ידע ודרכי מחשבה אירופיים‬
  ‫שונות מאלו של משכילים אחרים בני‬     ‫דוד ארי ס‪-‬גל‬
  ‫דורו‪ :‬הם הכירו במצב ה״בלתי נורמלי״‬                                             ‫לקורא היהודי‪.‬‬
  ‫של המבנה החברתי־הכלכלי של יהודי‬     ‫‪c^ BeHei'i FaoASMi, m.‬׳^‪b T0Jl,0‬־‪Ce{i>cp‬‬        ‫סקירה של רשימת החיבורים‬
  ‫מזרח אירופה והציעו לתקנו ברוח‬            ‫‪Ilcmopifi poAa 'JCJioijt'iecttaro‬‬      ‫שחוציא מתחת ידו מלמדת‪ ,‬שלמגמה‬
  ‫התורות הבלכליות שרווחו באירופח‬                                 ‫הכללית לאירופאיזציח נוסף כיוון‬
                         ‫‪>T1cnorj>a(|)i11 BcninM iiua Pamcnoepra‬־‪B1‬‬    ‫אקטואלי‪ ,‬שהיה אופייני לביקורת‬
     ‫במחצית השנייה של המאה ה־‪.18‬‬                               ‫שמתחו המשכילים על החברה‬
  ‫כך‪ ,‬דרך משל‪ ,‬עשה גינצבורג‬                    ‫‪183 5‬‬              ‫היהודית‪ :‬הכרת ההווה‪ ,‬הכרת העם‬
  ‫כקבוצת האיגרות ״כ״ה מכתבי סוחרי‬                                 ‫שבקרבו חיים היהודים‪ ,‬הכרת‬
  ‫פולין‪ ,‬איגרות אשר אחד‬          ‫הספר ״תולדות בני האדם׳ שתורגם על־ידי‬          ‫האנושות שהיהודים הם חלק ממנה‪.‬‬
  ‫הפאכריקאנטן ואחד הסוחרים מריצים‬                     ‫גינצבורג ב־‪1835‬‬    ‫חדור במגמות אלה תרגם גינצבורג‬
  ‫איש לאחיו על דבר סחורת צמר כבשים‬                                ‫מהספר של ההיסטוריון הגרמני קרל‬
  ‫וצמר גפן״‪ .‬איגרות אלה מתייחסות‬      ‫הרבה יותר מאשר היהודים שנחשפו‬             ‫פליץ )‪ ,(1838-1772‬את הפרקים על‬
  ‫למציאות הריאלית בליטא בסוף‬        ‫להשפעה אירופית מערבית‪ ,‬וממילא‬             ‫המהפיכה הצרפתית ותקופת נפוליון‪,‬‬
  ‫העשור השני למאה ה־‪ :19‬פריחתה של‬     ‫נחשדו המשכילים הללו בעיני השלטון‬            ‫והם הופיעו בספרו ״ימות הדור׳‪.‬‬
  ‫תעשיית הטקסטיל ומקומם הנבבד של‬                                 ‫להכרת העם )או ליתר דיוק המדינה(‬
  ‫היהודים בה‪ .‬גינצבורג הציג בפני‬                     ‫כמהפכנות‪.‬‬        ‫שבקרבו חיים היהודים עיבד גינצבורג‪,‬‬
  ‫קוראיו את חידושי המהפיכה‬         ‫כגלל הרגישות הפוליטית שעוררו‬              ‫על פי ספרי לימוד שהיו נהוגים בבתי‬
  ‫התעשייתית כאנגליה כמופת לתיקון‬      ‫ספרים על נושאים היסטוריים‬               ‫הספר התיכוניים ברוסיה‪ ,‬חיבור בשם‪:‬‬
  ‫הפעילות הכלכלית של היהודים‪ .‬תיקון‬    ‫אקטואליים‪ ,‬לא תמיד התירו‬                ‫״עיתותי רוסיא״‪ ,‬שעל פי כותרתו‬
  ‫המידות של היהודי קשור באימוץ‬       ‫השלטונות לפרסמם‪ .‬שפר יותר חלקם‬             ‫עוסק בתקופה‪ :‬״מעת היות העם הזה‬
  ‫החידושים הכלכליים הבאים מן‬        ‫של החיבורים בנושאים אחרים‪ .‬גילוי‬            ‫לגוי עד ימי הדור הזה‪ ,‬קורות מלכיו‬
  ‫המערב‪ ,‬והמוסר של הסוחרים במערב‬      ‫אמריקה ומלחמות הספרדים ביבשת‬              ‫ושריו מלחמותיו ועלילותיו עם כל‬
  ‫פירושו גם איכות טובה שאין בה‬       ‫החדשה היח תחום שהרחיב את דעתם‬             ‫מעשי תקפו וגבורתו״ )וילנה‪.(1839 ,‬‬
  ‫רמייה ו״המסחר הנכון״ שרבים מן‬      ‫של הקוראים היהודים וגילה להם את‬            ‫להברת האנו שות בבללה טרח לתרגם‬
                      ‫יסודות הגיאוגרפיה בלא שעורר בעיות‬           ‫את כל ספרו של פליץ‪ ,‬אך הוציא לאור‬
          ‫היהודים אינם נוהגים בו‪.‬‬ ‫פוליטיות‪ .‬הספר הראשון שתרגם‬              ‫רק חלק אחד‪ ,‬״תולדות בני האדם״‬
  ‫מרדכי אהרן גינצבורג עמל לתקן את‬     ‫גינצבורג מגרמנית לעברית היה‬              ‫)וילנה‪ .(1835 ,‬הוא רצה בין השאר‬
  ‫אחיו יהודי רוסיה ולהכינם לרוח העת‬    ‫בתחום זה‪ :‬״גלות ארץ החדשה״‪ ,‬מאת‬            ‫להציג את האפשרויות הגלומות בלשון‬
  ‫החדשה‪ ,‬אותה רוח שכה השפיעה עליו‪,‬‬     ‫היינריך קמפה‪ ,‬שראה אור בווילנה‬             ‫העברית‪ ,‬שהשימוש בה הורחב מלשון‬
  ‫אך גם הפחידה אותו כעוצמת החידוש‬     ‫בשנת ‪ ,1823‬בדפוס של המיסיון‪,‬‬
  ‫שבה‪ .‬דרכי פעילותו הפכוהו למעצב‬      ‫ללמדך על קשיים אפשריים שהערימה‬                  ‫הקודש לשפת המדע המודרני‪.‬‬
  ‫הכיוון המרכזי של תנועת ההשבלה‬      ‫החברה היהודית על הדפסתו )אף‬              ‫תוך עיסוקו בחיבורים ההיסטוריים‬
  ‫היהודית במזרח אירופה‪ :‬ביקורת על‬     ‫שלספר היתה הסבמה של הרב אבלי‪,‬‬             ‫הללו נתקל גינצבורג בבעיה שהיתה‬
  ‫הרבנים; ייסודם של מוסדות חינוך‬      ‫רבה של וילנה(‪ .‬זמן מועט לאחר מכן‬            ‫לחם חוקם של המשכילים במזרח‬
  ‫חדשים; חיבור תזכירים לשלטונות על‬     ‫הופיע תרגום ליידיש של הספר‪ .‬נראה‬            ‫אירופה‪ :‬המסר שהעביר בספריו לא‬
  ‫דרכי הרפורמה של החברה היהודית‪.‬‬      ‫כי היה זה החיכור הראשון של משכיל‬            ‫תאם את עמדותיו הפוליטיות של‬
  ‫אך תרומתו החשובה כיותר‬                                     ‫השלטון‪ ,‬ולא כל שכן את חששנותם‬
  ‫להתפשטותה של תנועת ההשכלה‬                ‫ליטאי שראה אור ביידיש‪.‬‬         ‫המופלגת של הצנזורים שהופקדו על‬
  ‫היתה כתיבתו בענייני השעה‪ ,‬ויותר‬                                 ‫אישור הפרסום‪ .‬אף שהיה נאמן‬
  ‫מכך‪ ,‬תרגומיו־עיבודיו מן הגרמנית‪.‬‬        ‫מכתבים מחנכים‬                  ‫למלכות בכל מאודו‪ ,‬וזיהה את טובת‬
  ‫חיבורים מעובדים אלה השפיעו על‬                                  ‫עמו עם טובת המדינה‪ ,‬נאלץ גינצבורג‬
  ‫קוראים במזרח אירופה עשרות שנים‬      ‫אחד האמצעים הספרותיים שהיו‬               ‫לתמרן ולוותר על מנת שספריו יזבו‬
  ‫אחרי פטירתו ללא־עת בשנת ‪,1846‬‬      ‫נפוצים בתנועת החשבלח ואומצו גם‬             ‫לראות אור‪ .‬גינצבורג חווה על בשרו‬
                      ‫בהשכלה היהודית היה השימוש‬               ‫עובדה פוליטית בסיסית שטושטשח לא‬
            ‫בגיל חמישים ואחת‪.‬‬  ‫במכתבים‪ .‬גינצבורג השתמש הרבה‬              ‫מעט בהיסטוריוגרפיה‪ .‬אף שהשלטון‬
  ‫חוגי האורתודוקסים בווילנה שמחו‬      ‫בדרך הכתיבה הזאת‪ ,‬הדפיס מכתבים‬             ‫הרוסי נעזר במשבילים למטרותיו‪ ,‬הוא‬
  ‫על מותו של מי שנחשב בעיניהם‬       ‫פרטיים שלו ושנשלחו אליו; ״אימץ״‬            ‫ראה בהם אלמנט פוליטי מסוכן שיש‬
  ‫למחדש מסוכן ולמשתף פעולה עם‬       ‫מכתבים מופתיים של אחרים‪ ,‬ויצר‬             ‫לפקח עליו בקפדנות‪ .‬לאמיתו של דבר‬
  ‫השלטון‪ ,‬ונקמו בו את נקמתם‪ :‬הם לא‬     ‫מבתבים בדיוניים בין דמויות שלא חיו‬           ‫נראתה החברה היהודית המסורתית‪,‬‬
                      ‫ולא נבראו‪ .‬אף שגם במכתבים שפרסם‬            ‫אפילו בשיא ימי הרפורמות של‬
       ‫ספדו לו כראוי בשעת לווייתו‪.‬‬                              ‫ניקולאי הראשון‪ ,‬לויאלית לשלטון‬

  ‫לעיון נוסף‪ :‬הדת והחיים ‪ -‬ב ע רי כ ת‬
  ‫עמנואל אטקס‪ ,‬הוצאת מרכז שזר‪.‬‬

‫‪11‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16