Page 5 - etmol 8
P. 5

‫פסיפס מבית־כנסת בצפון אפריקה‪,‬‬
   ‫טוניס‪ ,‬מהמאה ה״‪ 4‬לספירה‬

‫קהילות רבות היו מאורגנות על בסים של התאגדויות‬       ‫הבריחה של פליטים מדיניים מן הארץ‪ .‬רובם היו מקרב חוגי‬
‫מקצועיות)למשל באסיה הקטנה(‪ ,‬ואלה דאגו לקלוט ולארח‬     ‫הקנאים‪ .‬יעדי בריחתם העיקריים היו מצרים וקיריני‪,‬‬
‫יהוד״ם עמיתים למקצוע שהגיעו מבחוץ‪ .‬דוגמא מאלפת לכך‬     ‫מקומות בהם הפיחו רוח מרד ותסיסה משיחית קנאית‪,‬‬
‫שרדה לנו במסורת תלמודית אחת על הקהילה היהודית‬
                                     ‫ועוררו את הרומאים לפעולות דיכוי נמרצות‪.‬‬
                 ‫באלכסנדריה של מצרים‪.‬‬
‫הנגישות הכלכליות של תקופת השלטון הרומי בארץ־‬            ‫הגירה מטעמים כלכליים‬
‫ישראל‪ ,‬לפני ואחרי חורבן הבית‪ ,‬הגבירו את גלי הירידה‬
‫מהארץ‪ .‬נישולם השיטתי והמתוכנן של יהודים מאדמתם‪,‬‬      ‫ההגירה מטעמים כלכליים היתה מאז ומעולם גורם‬
‫נטל המיסים הכבד מנשוא‪ ,‬עבודות הכפיה וגילויי השחיתות‬    ‫לירידת יהודים מארצם‪ .‬לדברי פילון האלכסנדרוני)במאה‬
‫הרבים מצד השלטונות השנואים עשו את חייהם של חוגים‬      ‫הראשונה לספירה(‪ :‬״לא תכיל ארץ אחת את כל היהודים‬
‫רחבים בארץ לבלתי־נסבלים‪ ,‬עד כי נאלצו ליטול את מקל‬     ‫מפני מספרם הרב‪ ,‬ולכן יתורו להם מחיה ברוב ■ הערים‬
‫הנדודים לידיהם‪ .‬ומשהתיישבו במקומותיהם החדשים‬        ‫העשירות אשר באירופה ואסיה‪ ,‬באיי הים והיבשה״‪ .‬בימיו‬
‫ו״הסתדרו״ לא שכחו את ארץ־ישראל‪ ,‬עזרו לה ושלחו לשם‬     ‫הגיע מספר יהודי מצרים בלבד למיליון נפש בקרוב‪ ,‬מתור‬
                              ‫אוכלוסיה של שבעה מיליונים ומחצה‪ .‬הגירתם של יהודים‬
 ‫תרומות רבות ואף יצאו ל״ביקורים״ ועליות לרגל לארץ‪.‬‬    ‫מארץ־ישראל מטעמים כלכליים נעשתה תופעת קבע‪,‬‬
                              ‫במיוחד מאז התקופה ההלניסטית‪ ,‬בין אם בגלל ריבוי‬
       ‫גיור כנגד טמיעה‬                ‫האפשרויות הכלכליות בארצות ההגירה‪ ,‬בין אם משום‬
                              ‫שארץ־ישראל היתה לזירת קרבות מתמדת בין המעצמות‬
‫הגיור היה ללא ספק אחד הגורמים החשובים בגידול‬
‫התפוצה‪ ,‬ובעיקר משום שאיזן במידה רבה את התהליך‬                              ‫ההלניסטיות‪.‬‬
‫ההפוך של טמיעת יהודים בקרב הגויים‪ .‬הסקרנות בעולם‬      ‫אחד מגורמי המשיכה המפתים ביותר היה השרות הצבאי‪.‬‬
‫המערבי ביחס לאמונות המזרח‪ ,‬שהיתה במידת־מה גם עניין‬     ‫ניצניו הראשונים החלו למעשה עוד לפני הכיבוש‬
‫של אופנה משכילית‪ ,‬היוותה אף היא גורם חשוב‬         ‫ההלניסטי‪ ,‬ומביניהם נתייחד מקום בולט ל׳חיילא יהודיא׳‬
‫להתוודעותם של חוגים שונים אל היהדות‪ .‬די לעיין בחיבור‬    ‫אשר ביב )ליד סכר אסואן של ימינו( שאורגנה כמושבה‬
‫הנוצרי ״מעשי השליחים״ כדי להתרשם כי לכל קהילה‬       ‫צבאית שהגנה על הספר המצרי בתקופת השלטון הפרסי‬
‫יהודית באסיה הקטנה נסתנפה עדה שלמה של ״יראי ה׳״‪,‬‬      ‫)במאה ה־‪ 5‬לפני הספירה(‪ .‬הכיבוש ההלניסטי פתח פתח‬
‫דבר המוצא אישור גם בכתובות‪ .‬ממדי הגרות בעיר רומא‬      ‫לאפשרויות רבות יותר בתחום זה‪ .‬כבר אלכסנדר מוקדון‬
‫עצמה הדאיגו לא פעם את השלטונות‪ ,‬אשר נקטו אף‬        ‫הזמין יהודים לשרת בצבאותיו‪ ,‬וכן עשו מכונניהן של‬
‫אמצעים שונים כדי להגבילה‪ .‬התופעה הדאיגה אפילו‬       ‫הממלכות ההלניסטיות הגדולות סלווקוס הראשון ותלמי‬
‫הוגה־דעות כמו סנקה‪ ,‬שהפליג בגוזמה כי ״המנוצחים)קרי‪:‬‬    ‫הראשון‪ .‬בעוד הראשון הסתייע בעיקר ביהודי בבל‪ ,‬הרי‬
‫היהודים( כפו את חוקיהם על המנצחים״‪ .‬שונאי ישראל‬      ‫השני נעזר ביהודי ארצו וכן במהגרים מארץ־ישראל‪ .‬לאחר‬
‫באלכסנדריה מילאו בדמיונם הפרוע את הסינאט הרומי‬       ‫קרב עזה )‪ 312‬לפני הספירה(‪ ,‬למשל‪ ,‬ירדה חבורת יהודים‬
‫ביהודים והאשימו את שליטי האימפריה בהשתעבדות‬        ‫גדולה בראשות מנהיגם חזקיה)ממוצא כוהני(‪ ,‬כדי להשתלב‬
                              ‫במערך ההתיישבות הצבאית של מצרים‪ .‬מצבות קבר‬
                    ‫לאינטרסים יהודיים‪.‬‬ ‫יהודיות הכתובות בעברית‪ ,‬מסביבות אלכסנדריה ומקירי־‬
‫יוסף בן מתתיהו יודע לספר לנו על ממדי גיור ניכרים אף‬    ‫נאיקה‪ ,‬מלמדות על קדמותה של ההתיישבות הצבאית‬
‫בדמשק ובאנטיוכיה‪ .‬לפרסום מיוחד זכה סיפורו על‬        ‫היהודית‪ .‬תעודות פאפירוס רבות מורות‪ ,‬כי יהודים נשתלבו‬
‫התגיירותם של מלכי חך!ב )אךאבנה( שבצפון בבל‬         ‫בצבא התלמיי ביחידות מעורבות וביחידות משלהם שהיו‬
‫בסביבות העיר נציבין שהיתה מקום התיישבות יהודית‬       ‫אף תחת פיקוד יהודי עצמי‪ .‬במחצית השניה של המאה‬
‫מובהק‪ .‬השפעת היהודים בארצות התפוצה הגיעה לימים אף‬     ‫השניה לפני הספירה הגיעו מפקדים יהודיים לעמדות פיקוד‬
‫לפינותיו הרחוקות של חצי האי ערב‪ ,‬ומצאה ביטוייה‬       ‫בכירות ביותר )בעיקר מצאצאיו של חוניו הרביעי(‪ ,‬אף‬
‫בהתגיירותה של מלכות חפויר )תימן של ימינו(‪ .‬אף בצפון‬    ‫נטלו חלק פעיל במאורעות פוליטיים גורליים בחיי הממלכה‬
‫אפריקה נזרעו זרעים של "אמונת ישראל‪ ,‬שהניבו פרות‬
                                                      ‫התלמיית‪.‬‬
          ‫בקרב שבטי הברברים של הרי האטלס‪.‬‬    ‫גם בממלכה הסלווקית היו תופעות דומות‪ ,‬והבולטת‬
‫לסיכום‪ :‬מופליאה היא התופעה ההיסטורית של גלות‬        ‫מביניהן היא הושבתם של ‪ 2,000‬בתי־אב מיהודי בבל‬
‫ישראל למן העת העתיקה ועד ימינו‪ .‬רק בזכות כושר‬       ‫בפרידה ובליבה )מרכז ומערב אסיה הקטנה( ביוזמת‬
‫הסתגלותם של בני עמנו לסביבתם‪ ,‬התארגנותם העצמית‬       ‫אנטיוכום השלישי כדי להגן על חלק רגיש זה של הממלכה‬
‫במסגרות קהילתיות‪ ,‬דבקותם בחוקי אבותיהם‪ ,‬קשריהם‬
‫שלא נותקו מעולם עם ארץ־ישראל‪ ,‬וכוח חיותם הפיסי‬                    ‫)בסוף המאה השלישית לפסה״נ(‪.‬‬
‫והרוחני הצליחו לשמור על קיומם‪ ,‬חרף כל סערות•‬        ‫פעילות מסחרית וחיפוש מקורות פרנסה של סוחרים‬
                              ‫ובעלי מלאכה יהודיים מהווה אף היא גורם בגידול התפוצה‪.‬‬
             ‫ההיסטוריה האנושית ותהפוכותיה‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10