Page 2 - ETMOL_39
P. 2

‫העורך‪ :‬שלמה שבא‬                           ‫עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל‬
‫מועצת המערכת‪ :‬פרופ׳ שלמה סימונסון‪ ,‬ד״ר שלמה שביע‬
‫ד״״ר שלמה נצר‪ ,‬פרופ׳ יוסף גורני‬
‫המעצב‪ :‬אריק קר ‪p‬‬
‫מינהלה‪ :‬יוסף אלקוני‬
‫המר׳ל‪ :‬הוצאת הספרים של אוניברסיטת תל־אביב‬
‫המערכת‪ :‬עת־מול‪ ,‬בנין ויקטור ואדריאנה קרטר‪ ,‬אוניברסיטת תל־אביב‬
‫הפצה ומנויים‪ :‬ת‪.‬ד‪ - 23078 .‬תל־אביב ‪ 230‬ו ‪ ,6‬טלפון ו‪03-23656‬‬
‫הדפסה‪ :‬דפוס חדקל בע״״מ ‪ -‬תל־אביב‬

‫מנוי ל שנה ‪ 60. -‬שקל‬

‫מיסודם של אוניברסיטת תל־אביב ומשרד החינוך והתרבות‬

               ‫התוכן‬                                   ‫‪00‬ו שנים‬

‫בשער ‪ -‬עולי ״ט טיס״‪ ,‬אנית העולים הגדולה של‬              ‫בשער החוברת מופיע צילומה של האניה ״טטיס״ שהביאה ‪ 228‬עולים אשר‬
‫העליה־הראשונה עוגנת באחד מנמלי הדרך ונוסעיה‬             ‫יישבו את זכרון־יעקב וראש‪-‬פיגה‪ .‬עולים הגיעו כבר לפגי כן לארץ‪ ,‬אולם‬
‫מצטלמים‪ .‬צילום זה בא לציין את מלאות מאה שנה לעליה‬          ‫״טטיס״ הביאה עמה את מספר העולים הגדול ביותר ־‪ -‬העליה הגדולה‬
‫הראשונה‪ ,‬ראשית התחיה היהודית החדשה‪ .‬כמה מאמרים‬            ‫החלה‪ ,‬ועולי ״טטיס״ אמרו בחיוך‪ :‬טיטוס גירש אותנו מהארץ ו״טטיס״‬
‫בחוברת זו מו ק ד שי ם ל או ת ם ימים‪ :‬בעמוד ‪ 9‬מספר אריה‬
‫לינדבאום‪ ,‬בולאי־חוקר‪ ,‬על תולדות ה״פוס טה״‪ ,‬הדואר של‬                                         ‫מחזירה אותנו לארץ‪.‬‬
‫המושבות; התחרות בין המעצמות על ליבם של שולחי‬             ‫אנו עומדים עתה על טיפה של שנת תשמ״ב‪ ,‬מאה שנה יימלאו לעליית‬
‫המכתבים גרמה שלפתח־תקוה יהיה בול משלה בתקופה‬             ‫תרמ״ב‪ ,‬שנת הבראשית‪ ,‬שנת המפנה בתולדות העם היהודי‪ .‬חרמ״ב היא‬
‫העותמנית • בעמוד ‪ 8‬ו מופיעים סיפורים קצרים על הימים‬         ‫השנה הראשונה לתנועת החחיה היהודית‪ ,‬אז יצאה לדרך‪ ,‬אז החלו המאורעות‬
‫הראשונים‪ ,‬חל ק ם בוד אי אגדות • אברהם ב‪ .‬ריבלין מספר על‬
‫הרב אריה פרומקין ‪ -‬רב וחוקר ואכר בפתח־תקוה; ספרו של‬          ‫והמעללים והמפעלים אשר הובילו אותנו לעצמאות‪ ,‬להקמת מדינה יהודית‪.‬‬
‫פרומקין ״ תולדו ת חכמי ירושלים״׳ הוא עד היום א חד‬          ‫יהודים שאפו לארץ־ישראל במשך כל הדורות‪ .‬מדי פעם התעוררו תנועות‬
‫מהספרים החשובים לתולדות הארץ • בעמוד ו‪ 2‬מספרת‬            ‫גדולות‪ ,‬שציפו‪ ,‬כי הנה ייעשה הנס וההבטחה האלוהית‪ ,‬כי נחזור‬
‫גרטלה הורביץ )בן זאב(‪ ,‬ילידת ראשון־לציון‪ ,‬על ימי הילדו ת‬       ‫לארץ־ישראל‪ ,‬תקום‪ .‬כל התנועות הללו נכשלו‪ .‬העם היהודי נשאר לשבת‬
‫במושבה‪ ,‬על המורים והמבוגרים ועל ג׳מל פחה שליבו מתרכך‬         ‫בארצות פזוריו ובארץ ישראל חיו יהודים מעטים‪ ,‬כמה אלפים‪ ,‬וגם הללו לא‬
‫והוא מרשה לאביה לחזור לארץ־ישראל • במרכז החוברת‬           ‫חיו כאן ככל האנשים‪ ,‬אלא רובם עסקו בתורה ובתפילה ונתמכו בתרומות‬
‫מא מ רו של ד״ר אליהו אילת‪ ,‬מי שהיה שגריר בלונדון‪,‬‬
                                                                       ‫יהודי העולם‪.‬‬
‫קונדר מ צ ט ל ם ליד מעיינות עין־גדי ב־‪1872‬‬              ‫במחצית השניה של המאה ה־‪ 9‬ז חל המהפך‪ .‬בין יהודי העולם החלה להתעורר‬
                                   ‫תנועה של שיבה לארץ־ישראל‪ .‬אולם הפעם לא היתה מלווה תנועה זו בחקוה‬
‫ארצות־הברית ונשיא האוניברסיטה העברית‪ ,‬על מכתבי‬            ‫לנס משמים; מעוררי התנועה אמרו‪ ,‬כי רק אם יקחו היהודים את גורלם‬
‫קונדר‪ ,‬חוקר ארץ־י שראל מ שנות ה־‪ 80‬של המ אה ה קו ד מ ת‬        ‫ב ‪T‬יהם ‪ -‬ישובו לארץ־ישראל ויהיו שם עם ככל העמים‪ ,‬שכן שיבת היהודים‬
‫אל אמו; א ת המכ תבי ם מלווים ציוריו‪ ,‬כל אלו נמצאים כיום‬
‫בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים • בפתח‬                                     ‫צריכה להיעשות בדרך הטבע‪.‬‬
‫החוברת מ א מ רה של אפרת פרדקין )חבס( על ת חו מי‬           ‫היו גורמים נוספים שעודדו תנועה זו ‪ -‬ההתעוררות הלאומית באירופה‪,‬‬
‫ארץ־ישראל • יצחק הנדלסמן כותב )בעמודים ‪ (7 -6‬על‬           ‫שיחרורם של עמים שונים מעול משעבדים‪ ,‬אנטישמיות ורדיפות יהודים‬
‫יהודים נושאי נשק‪ ,‬לוחמים בקרבות דדקרב ומגינים על עצמם‬
‫בי מי הבינים • ד״ר דב לוין מגלה‪ ,‬כי בי מי מל ח מ ת העולם‬                                   ‫שגברו לקראת סוף המאה‪.‬‬
‫השניה היה קיים כפר דייגים יהודי בצפון סיביר סמוך לקוטב;‬       ‫בשנת תר מ״ א‪ 1881-‬נתעוררו ״הסופות בנגב״‪ .‬הצאר הרוסי נרצח‪ ,‬ברוסיה‬
‫היהודים שגורשו לשם על־ידי הסובייטים‪ ,‬המשיכו בחייהם‬          ‫גברה‪ .‬ההתנגדות לשלטון‪ ,‬והממשל‪ ,‬כדי להרחיק אח הסכנה מעצמו‪ ,‬הסיח‬
‫כבימי היותם בעיירה‪ ,‬והשיאו זוג בכתובה‪ ,‬שנכתבה במקום‬         ‫את ההמונים נגד היהודים כאילו הם אשמים בכל בעיותיהם‪ .‬בערים ובישובים‬
‫הצפוני בעולם • אב בית־הדין יוסף ח ל ם חלום נורא‪ :‬אסון‬        ‫שונים בדרום רוסיה התפרעו המונים רוסיים‪ ,‬התנפלו על שכניהם היהודים‪,‬‬
‫יקרה לרמלה אם לא יחזרו תושביה בתשובה‪ ,‬הוא הזהירם והם‬         ‫בזזו‪ ,‬שדדו ורצחו‪ .‬בין היהודים ברוסיה התעורר אי״שקט‪ ,‬במקומות שונים‬
‫ניצלו‪ .‬סיפור זה ו אחר מספר פרופ׳ משה גיל במאמרו ״ ח לו ם‬       ‫קמו קבוצות של יהודים והחליטו להתיישב בארץ־ישראל‪ .‬הם הקימו אגודות‬
‫שהציל א ת רמלה״ )עמוד ‪ • (16‬ובעמוד אחרון ‪ -‬ש אלו ת‬          ‫שונות‪ ,‬שלחו שליחים לארץ לרכוש אדמה‪ ,‬וחלק מהם עלה לארץ ישראל‪.‬‬
‫ותשובות‪ ,‬״ חוד ע ת״‪ .‬אגב‪ ,‬אין המערכת מצפה לתשובות על‬         ‫יהודי רומניה סבלו כל הזמן מיחס קשה של השלטון וגם הם הצטרפו ועלו‬
‫השאלות; הרי אלו שעשועים וחידונים שאתם שואלים א ת‬
‫עצמכם‪ ,‬אם א ת ם יודעים תשובה ‪ -‬טוב‪ ,‬ולא ‪ -‬היא תפורסם‬                             ‫בעליה זו‪ .‬זו היתה ראשית ״חיבת ציון״‪.‬‬
                                   ‫קמו המושבות הראשונות‪ .‬שחי המושבות שהקימו בני ירושלים ‪ -‬פתח־חקוה‬
                            ‫בחוברת הבאה‪.‬‬ ‫וראש‪-‬פינה‪ ,‬יושבו מחדש‪ .‬בפינות שונות של הארץ קמו ישובים יהודיים‪ .‬שוב‬
                                   ‫עיבדו יהודים אח אדמת ארץ־ישראל‪ .‬ובחוץ לארץ גדלה והתחזקה התנועה‬
                                   ‫לשיבת ציון‪ ,‬אם־כי רוב היהודים שהיגרו אז‪ ,‬פנו לאמריקה‪ .‬אגודות ״חיבת‬
                                   ‫ציון״ התארגנו לתנועה‪ .‬אחר‪-‬כך קמה התנוץה הציונית‪ ,‬שנתנה לרעיון רקע‬

                                            ‫מדיני‪ ,‬חנופה‪ ,‬קשר עם מעצמות העולם‪ ,‬מוסדות ואירגוגים‪.‬‬
                                   ‫הרבה עבר מאז‪ .‬מאות ספרים יספרו את האירועים מאז‪ .‬הישוב היהודי בארץ‬
                                   ‫גדל והלך‪ ,‬היהודים המשיכו ובאו אם במעט אם בהרבה‪ .‬אירועים גדולים קרו‬

                                                                 ‫והמדינה היהודית קמה‪.‬‬
                                   ‫וכל זה תחילתו באותה שנח חרמ״ב‪ .‬תנועת התחיה היהודית היא כבר בת‬
                                   ‫מאה שנים‪ ,‬זה גיל די גבוה‪ .‬נביט עתה אחורה אל אותה שנה‪ ,‬אל אותם מאות‬
                                   ‫עולים המפליגים לארץ‪ ,‬אל אותם מעטים המתיישבים במקומות מרוחקים‪,‬‬
                                   ‫עוסקים בעבודת האדמה‪ ,‬מלאכה שלא עסקו בה מעודם; אל החולמים‪ ,‬אל‬
                                   ‫המקווים‪ ,‬אל העושים‪ ,‬נכבד את מפעלם; עקשנים היו‪ .‬יש מי שקרא אחריהם‬

                                              ‫״מטורפים״‪ ,‬אבל עקשנותם וטירופם בנו מולדת ומדינה‪.‬‬

     ‫והחתם את בני משפחתך‪ ,‬יד ‪T‬יך וילדיהם כשי על עתמול‪.‬‬      ‫חתום!‬
‫שלח אלינו)ת‪.‬ד‪ - 23078 .‬ת׳׳א ‪ 230‬ו‪ (6‬המחאה ע׳׳ס ‪ 60. -‬שקל‪.‬‬
‫אנחנו נודיע להם על מתנתך והם יקבלו את העתון בשנת תשמ״ב‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7