Page 14 - SUMELIUS helmikuu 2018
P. 14

Vapaaehtoisten luotsien kanssa        Tampereen historian äärellä

                                        Toiveena olisi, että myös osallistujat
                                        jakaisivat omia tietojaa ja muistojaan
                                        aiheeseen liittyen. Kulttuurikävelylle
                                        lähdetään 28.3. klo 13, Kalevankan-
       Luotsien Kalevasta      Maaliskuussa vuoden 1918 kaan hautausmaan kappelin portilta
       keräämät muistot        tapahtumia muistellaan      (Kalevantien varrella kukkakaupan
        pääsevät esille        museossa ja kaupungin      vieressä).
      Sampolan kirjastossa            kaduilla              Yhdessä

      Vapaaehtoisten luotsien ja Pirkan- Sisällissodan teemavuosi näkyy myös  kulttuurin pariin
     maan maakuntamuseon yhteistyössä  museoissa ja luotsitoiminnassa. Mu- Jos innostuit uusista näyttelyistä,
     toteuttama  muistitiedonkeruupro- seokeskus Vapriikin Tampere 1918  mutta museoon lähteminen tuntuu
     jekti huipentuu Kalevasta kerrottua  -näyttely avattiin uudistettuna tam- tylsältä tai hankalalta, voit varata seu-
     -näyttelyyn Sampolan kirjastossa 2.3.  mikuussa 2018. Näyttelyn tekniikkaa  raksesi Tampereen kaupungin koulut-
     - 28.3.2018. Näyttelyssä kerrotaan  on päivitetty ja myös käsikirjoitukseen  taman vapaaehtoisen kulttuuriluot-
     Kalevan rakentumisesta ja elämästä  on tehty muutoksia. Lisäksi Vapriikissa  sin. Ota yhteyttä puhelimitse 040 806
     Vapriikin kuva-arkiston valokuvien ja  järjestetään 1918-teemalla kevään ai- 3910 maanantaina tai torstaina klo 10
     haastatteluista kerättyjen muistojen  kana keskiviikkoisin klo 18 kaikille avoi- - 12. Voit tehdä varauksen myös sähkö-
     avulla. Esillä on myös esineitä katsojan  mia maksuttomia luentoja. Viimeinen  postitse: luotsivaraus@tampere.fi.
     muistoja virittämässä.       luento järjestetään 18.4.
                      Luotsit osallistuvat maaliskuussa
      Kirjastossa järjestetään maaliskuus-                  Lisätietoja luotsitoiminnasta:
     sa myös ”nojatuolivierailuja”, joissa  1918-teemavuoteen järjestämällä kai- http://www.tampere.fi/kulttuuri-
                      kille avoimen ja maksuttoman kierrok-
     näyttelyä varten haastatellut alueen  sen kulttuuripalveluiden Kapinaraitti  ja-vapaa-aika/kulttuuri/taite/
     asukkaat kertovat muistojaan.
                      1918 -raitilla. Kulttuurikävelyllä kierre-       luotsit.html
      Nojatuolivierailut järjestetään 7.3. tään sodan tapahtumiin liittyviä alu- katri.leppisaari@tampere.fi
     klo 13 ja klo 18 sekä 8.3. klo 13. eita keskustan ja Tammelan alueella.
                   Kuva Sampolan kirjaston satukorttinäyttelyn avajaisista.
     14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19