Page 13 - SUMELIUS helmikuu 2018
P. 13

”Palvelua”        alvelu tai oikeammin ”palvelu” olemaan ja osaavat käyttää. Ohjeiden ”palvelun” vastaanottamisen. Hänen
        on nyt huudossa. Siinä trendis- mukaan tällainen tavallinen kuolevai- edellään oli ollut vanha herra (pankin
     Psä on aika lailla ällistelemistä. nen ei ainakaan osaa sellaista hankkia. silmissä muinaismuisto), joka maksoi
      Nordeassa on menossa yt-neuvotte- Kaiketi ne pankin ”palvelussa” aut- tililtään joukon laskuja, ehkä kymmen-
     lut, kun pitäisi vähentää 300 ihmistä tavat, ja olen kuullut että auttavatkin kunta. Tällaisesta harvinaisesta ”pal-
     palveluista. Tätä kyllä kummastelen jahka ehtivät. Mutta ei pankki valista velusta” pankki veloittaa seitsemän
     kuin Tuntemattoman alikersantti Hie- edes näitä ”palvelun” hoitajiakaan. euroa (7 €) jokaisesta laskusta. Se ei
     tanen: ”Mää ihmettele vallan kauhiast Uusi systeemi piti pankista tulleiden ole palvelua, se on ryöstö.
     ja ole ningon klapil päähä lyöty...” viestien mukaan ottaa käyttöön tä- Pankkeja ei muuten enää voikaan
      Miten sellaisesta voi vähentää mitä män vuoden tammikuun loppuun ryöstää. Kun tiskillä ei ole rahaa, sitä
     ei ole ollut olemassakaan ainakaan mennessä, jolloin vanha lakkasi toi- siis ei voi nostaa eikä ryöstää. Kaikki
     kymmeneen vuoteen. Miten pankista mimasta. Mutta lehtiuutisessa ker- tämä vahvistaa sen vanhan totuuden,
     muka saisi mitään palvelua? Kysynpä- rottiin, että vanha systeemi toimiikin että pankin perustaminen on jo sinän-
     hän vain. Jos siellä kuitenkin on 300 vuoden loppuun asti. Henkilökuntakin sä ryöstö.
     ihmistä palvelussa, jota ei ole, mutta sai kuulemma tiedon tästä samasta
     saavat palkkaa ketään palvelematta, lehtiuutisesta kuin muutkin, ja olivat
     niin kyllähän niistä on sitten eroon ”ningon klapil päähä lyötyjä”.
     päästäväkin. Parempi toki olisi jos hei- Onhan tässä se hyvä puoli, että sai
     dät pantaisiin töihin.       aikaa yrittää saada aikaa pankista jon-
      ”Palvelua” parannetaan nyt jon- kun toimihenkilön tapaamiseen. Sel-
     kinlaisilla uusilla tunnuslukukorteilla, laisen, jonka avulla voisi lopettaa tilin-
     joiden lukijan saa hakea pankista, jos sä. Sellainen on nyt huudossa. Pitäisi
     sinne jonon päähän pääsee ja jaksaa varmaan liittyä tähän jonoon.
     muutaman tunnin odottaa. Kuulema-  Kaveri oli jo ehtinyt tämän tehdäkin.
     ni mukaan jotkut ovat päässeet. Kortit Oli päässyt useamman vuorokauden
     pitäisi hankkia älypuhelimella tai tie- sitkeän yrittämisen jälkeen puhelinyh-
     tokoneella, keillä nyt sellaisia sattuu teyteen, saanutkin ajan ja lopettanut    Paavo Luokkala

      Uusi näytelmä ROLLAATTORIKAPINA
        aalia teatterin tämänvuotinen näytelmä on
        Rollaattorikapina. Näytelmä on Tanja Puusti-
     Tnen-Kiljusen käsialaa. Se sijoittuu Lepolehdon
     vanhainkotiin, jonka kohteluunsa tyytymättömät
     asukkaat nousevat kapinaan parantaakseen olojaan.
     Vaikka asia on vakava, sitä käsitellään komediallisin
     keinoin, eikä naurun aiheista ole puutetta.
      Näytelmä on noussut varsin suosituksi kesä- ja har-
     rastajateattereissa, mutta näillä seuduin sitä on esi-
     tetty vähemmän. Taalia korjaa tämän puutteen, oh-
     jaaja Esa Lavikan tarmokkaalla johdatuksella.
      Lukuharjoitukset aloitettiin syksyllä ja ensi-iltaan
     näytelmä saadaan maalis-huhtikuun vaihteessa. Päi-
     vämäärää ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta harjoituk-
     set uudella lavalla ovat täydessä käynnissä.
      Pohja-saliin rakennettiin joulutauon aikana teatteri-
     lava, joka parantaa esitysmahdollisuuksia. Eniten siitä
     kuitenkin hyötyvät katsojat, joiden näköala kohentuu
     radikaalisti. Esiintyjät pääsevät oivallisesti katsekon-
     taksiin yleisön kanssa.
      Taalialaiset odottavat innokkaasti esitysten alka-
     mista. He uskovat pystyvänsä entistäkin paremmin
     ilahduttamaan yleisöä ja ovat vakuuttuneita, että sitä
     kannattaa teatterin ystävienkin odottaa. Taalialaiset
     toivottavat klubilaiset ja kaikki muutkin näyttämötai-
     teesta kiinnostuneet tervetulleiksi                Ohjaus Esa Lavikka
                                                       13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18