Page 3 - Brochure BiJeVa (Nederlands - Engels - Frans - versie 7sept20)
P. 3

WIE?

        BiJeVa

        De naam BiJeVa is een lettergreepwoord dat als afkorting gemaakt is op grond van delen uit volgende
        verschillende woorden die doelen op initiatieven:

        - Bijzondere JeugdVakanties
        - Bijstaan ouder(s) Jeugdhulp Vrijetijds aanbod
        QUI?

        BiJeVa

        Le nom BiJeVa est un mot syllabe fait sous forme d’abréviation basée sur des parties
        des différents mots suivants qui ciblent les initiatives :

        – Bijzondere JeugdVakanties (Vacances spéciales pour les jeunes)
        – Bijstaan ouder(s) Jeugdhulp Vrijetijds aanbod (Aide aux parents, Aide aux jeunes Offre de
         loisirs)


        WHO?
        BiJeVa

                     The name BiJeVa is a word based on part of the words targeting the initiatives :

                     – Bijzondere JeugdVakanties (Special Youth Vacations)
                     – Bijstaan ouder(s) Jeugdhulp Vrijetijds aanbod (Assist parents Youth help
                       Leisure programs)


                                3
   1   2   3   4   5   6   7