Page 4 - Brochure BiJeVa (Nederlands - Engels - Frans - versie 7sept20)
P. 4

WAT?
        Kinderarmoede gaat voor BiJeVa over het opgroeien van 6 - 12 jarige kinderen, met een uitloop t.e.m. 14
        jaar, in een gezin dat moet leven in armoede. Verzachten van kinderarmoede vraagt dan ook om het
        aanpakken van armoede in het gezin.
        Armoede is chaos! Een leefwereld waarin voor ouder(s) en kinderen alles door elkaar gebeurt, waar
        verwarring, stress, onvoorspelbaarheid en uitsluiting heerst.

                     Daarom is BiJeVa niet bezig met sturing en organiseren, maar met dingen
                     mogelijk maken. Bij BiJeVa noemen we dat feitencratisch werken.
                     Feitencratisch werken vertrekt, anders dan bureaucratisch, vanuit de
                     werkelijkheid waarbij door onze strategische inzet van sociale media
                     (facebook) op een informele manier een heel grote groep een beetje doet in
                     samenhang met een kleine kerngroep die veel doet.

                     Het dienend voortrekkerschap van het feitencratisch werken is in handen van
                     bezielster Anny De Windt. Anny begint met luisteren om rekening te houden
                     met de verwachtingen van de verschillende ouders en kinderen en maakt
                     daarna dingen mogelijk geholpen door een team van 35 vrijwilligers.
                     Ouders en kinderen helpt Anny op een manier waarin een gelijkwaardige
                     respectvolle bejegening en compassionele ontferming* centraal staan, gericht
                     op het verminderen van stress en zonder het voeren van de eigen regie over
                     haar of zijn leven onnodig te belemmeren of te hinderen. Voor Anny begint dat
        met luisteren aan hun keukentafel, want de mens en het menselijke staat pas centraal als je vertrekt van
        dichtbij en levensbreed.
        Er is trouwens pas sprake van sociale steun wanneer dit door ouder en kind zelf ervaren wordt.

        *Met compassionele ontferming wordt geen medelijden (de emotionele betrokkenheid op de actuele emoties van
        ouders en/of kind) en geen empathie (zich in leven in de ellende of iets ongunstigs bij de ander) bedoeld. Maar verwijst
        naar een betrokkenheid op ouder(s) en/of kind die gericht is op onvoorwaardelijk dingen mogelijk maken of in elk
        geval hun armoede te verlichten. Iemand die zich compassioneel ontfermd over iemand die in een armoedesituatie zit
        is niet actueel arm, maar ‘potentieel arm’. Hij beseft wat het betekend om in armoede te leven of op te groeien; hij kan
        het zich voorstellen. Compassionele ontferming verwijst behalve naar betrokkenheid ook naar een houding (geduldig
        luisteren, aandacht, de taal van hun leefwereld leren, je eigen menszijn tonen, laten zien dat het anders kan…).

        Tijdens sociale interacties in de dagdagelijkse realiteit kunnen onze hierna genoemde vormen van sociale
        steun tegelijkertijd plaatsvinden en elkaar zelfs beïnvloeden.

                   Enerzijds helpen wij de ouder(s) hun kopzorgen te verzachten en hun knelpunten op te
                   lossen:
                     -  een voedselpakket brengen laatste week van de maand
                     -  vervangen van versleten kledij en schoenen
                     -  een fiets of computer ter beschikking stellen
                     -  regelen van de kosten voor de meest elementaire medische, pedagogische en
                       sociale zorgen van de kinderen, als zorgpartner van Stichting Pelicano
                     -  workshops waarin ouders op een spaarzame en duurzame manier hun eigen
                       verzorgings-, poets- en wasproducten leren maken
                     -  luister- en emotionele steun geven
                     -  informatie en advies geven
                     -  ondersteuning of bemiddeling in contacten met instellingen of diensten
                     -  ze betrekken bij BiJeVa-activiteiten als vrijwillig(st)er
                     -  ruime laagdrempelige telefonische bereikbaarheid via terugbel verzoeken 'Anny
                       bel mij eens op' sms’en (ook tijdens weekends)

                   Anderzijds zorgen wij dat hun kinderen meer erbij horen in de samenleving door het
                   organiseren van activiteiten met als doel of als gevolg dat men zich kan ontspannen:
                     -  buitenhuisvakantie(s) in juli
                     -  buitenhuisvakantie(s) in juli en augustus bij een gastgezin in Nederland
                     -  daguitstappen
                     -  thema-activiteiten: sinterklaas-, kerst- en nieuwjaarsfeest
                     -  een ontdekplek te bieden in onze educa container waar ze kunnen een hobby
                       beoefenen, een LEGO education workshop volgen, leren computeren…
                     -  hun de mogelijk te geven vanaf hun 15de aspirant begeleid(st)er of aspirant
                       logistieke medewerk(st)er te zijn op onze vakanties

        In ons team van 35 vrijwilligers, zijn er vijf die 12 jaar terug als kansarm kind deelnamen aan de BiJeVa-activiteiten.
        We hebben die ook gesteund bij hun studies. Allen zijn afgestudeerd en aan het werk als: 2 kleuteronderwijzeres, 1
        orthopedagoge, 1 dierenverzorgster en 1 maatschappelijk werkster.


                                4
   1   2   3   4   5   6   7