Page 7 - Brochure BiJeVa (Nederlands - Engels - Frans - versie 7sept20)
P. 7

WAAR?  OÙ?  WHERE?


        DONNEER - BiJeVa IBAN: BE55 0015 0850 9644 / BIC: GEBABEBB
        De coronacrisis raakt iedereen. Kinderen die in armoede opgroeien worden het hardst getroffen. Die zitten nu
        met hun ouders in een dubbele crisis.
        We vragen het liever niet, maar in deze coronatijd hebben we hulp nodig. We zijn een non-profit organisatie
        en verkopen niets. Sterker nog BiJeVa moet haar diensten en activiteiten zeer laagdrempelig houden voor
        kinderen die in armoede opgroeien. Anders dan je zou denken kunnen de ouder(s), van wat wij aanbieden
        enkel 25 euro betalen per kind voor een weekje vakantie. Dat is een tiende van de effectieve kostprijs.

        Bij voorbaat dank voor te nemen moeite.

        FAIRE UN DON - BiJeVa IBAN: BE55 0015 0850 9644 / BIC: GEBABEBB

        La crise corona affecte tout le monde. Les enfants qui grandissent dans la pauvreté sont les plus durement touchés. Ils
        sont maintenant dans une double crise avec leurs parents.
        Nous préférons ne pas demander, mais en cette période corona, nous avons besoin d'aide. Nous sommes une
        organsiation sans but lucratif et ne vendons rien. En fait, BiJeVa doit garder ses services et activités très accessibles aux
        enfants qui grandissent dans la pauvreté. Contrairement à ce que vous pourriez penser, le (s) parent (s) de ce que nous
        proposons ne peuvent payer que 25 euros par enfant pour une semaine de vacances. C'est un dixième du coût effectif.

        Merci d'avance pour l'effort à prendre.

        DONATE - BiJeVa IBAN: BE55 0015 0850 9644 / BIC: GEBABEBB

        The corona crisis affects everyone. Children growing up in poverty are the hardest hit. They are now in a double crisis with
        their parents.
        We prefer not to ask, but in this corona time we need help. We are a non-profit organization and do not sell anything. In
        fact, BiJeVa must keep its services and activities very accessible for children growing up in poverty. Contrary to what you
        might think, the parent (s) of what we offer can only pay 25 euros per child for a week of vacation. That is one tenth of the
        effective cost.

        Thanks in advance for taking the effort.
        ___________________
                                7
   2   3   4   5   6   7