Page 7 - MODUL kelompok 1
P. 7

dari koromandel, sutera dari Cina, kain dari Arab, kain bersulam emas dari Tiongkok , kain sutera

        dari India, kain satin, kipas dari Tiongkok, minyak wangi dari Persia, dan hiasan lain-lain.
          Lalu lintas perdagangan jalur laut melalui pelabuhan Malaka sangat strategis pada pada abad

        ke-15 dan 14. Seluruh kapal laut dari Indonesia dan Tiongkok yang ingin melaut ke bagian barat
        lewat Selat Malaka. Seluruh kapal laut yang berasal dari wilayah yang berada di sebelah barat

        Malaka, seandainya ingin melaut ke  Indonesia atau Tiongkok akan lewat Selat Malaka,
        dikarenakan masa itu Malaka merupakan pelabuhan pertama di selat Malaka. Oleh sebab itu,

        Malaka memiliki kekuasaan perniagaan antara wilayah yang letaknya di bagian barat, timur, dan

        utaranya.
          Berkembangnya Pelabuhan Malaka yang pesat sangat berakibat baik untuk kemajuan bahasa

        Melayu. Sejalur dengan perlintasan perniagaan, bahasa Melayu dipakai untuk bahasa sehari-hari
        dalam perniagaan dan untuk mensyiarkan agama Islam supaya mudah tersebar ke pelosok Negeri,

        dimulai dari Sumatra hingga ke bagian Timur Negeri Indonesia.
          Berkembangnya Malaka tumbuh menjadi pesat, tidak bertahan lama dikarenakan Malaka

        tahun 1511 dikuasai oleh armada Portugis dan  tahun 1641 juga dikuasai oleh pemerintah

        Belanda. Dengan istilah lain, hampir semua pelosok Indonesia dikuasai oleh Belanda.
          Belanda, ibarat negara asing yang menyukai  rempah-rempah Indonesia. Mereka tidak

        senang jika hanya memperoleh rempah-rempah dari pedagang Gujarat. Oleh sebab itu, mereka

        mendatangi kawasan rempah tersebut. Pada tahun 1596 tibalah para pedagang dari Belanda ke
        kawasan Banten yang kelompoknya bernama VOC (Vereenigde Oost Indische CompSagnie).

        Tujuan paling dasar VOC yaitu untuk berjualan, tetapi saat tahun 1799 Indonesia dipegang alih
        oleh para pemerintah Belanda. Dengan hal begitu, tujuan mereka tidak sekedar untuk berdagang,

        akan tetapi untuk tujuan pendidikan dan sosial.
          Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Belanda ialah permasalahan bahasa untuk

        berkomunikasi. Karena Tidak ada opsi  lain maka pemerintahan Belanda mengunakan bahasa

        Melayu untuk bahasa berintraksi dengan masyarakan Indonesia dikarenakan waktu itu bahasa
        Melayu sangat banyak dipakai sebagai lingua franca di Indonesia. Pigafetta pada tahun 1521

        ikut pelayaran Magelhaens menjelajah dunia, ketika kapal lautnya beristirahat di Todore mereka
        menorehkan sebuah kata-kata yang berbahasa Melayu. Hal tersebut menunjukkan bahwa saja

        bahasa Melayu yang terdapat dari Indonesia bagian Barat dan beredar secara meluas hingga ke
        Timur indonesia.
                                                      2
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12