Page 3 - 2023_Neat
P. 3

Flyveteori 2022 består af 8 fag:

        1. Luftfartsret

        2. Menneskelig ydeevne

        3. Meteorologi

        4. *Kommunikation
        5. Flyveprincipper

        6. Operationelle procedurer

        7. **Flyvepræstation og planlægning
        8. Generel viden om luftfartøjer

        9. **Navigation

      * Til en fuld PPL-A-teori hører også teorifaget Kommunikation. Dog har ikke alle brug for dette fag. Hos
      Midtjysk Flyveskole indgår faget som en del af N-beg- / Beg-radio-kurset, men kan også læses som et
      tillæg til PPL-A-teorien, hvis man allerede har den praktiske del af radio-certifikatet. Midtjysk Flyveskole
      udgiver også i-bog og e-learningsmateriale til dette kursus.
       ** Til fagene Navigation og Flyvepræstation og planlægning skal du bruge noget pilotgrej: plotter, kort og
       navigationscomputer. Kan købes hos os til 950,-/sæt (sælges også enkeltvis). Logbog 150,-


      I-bogen, e-learning-delen og classmaker-spørgsmålene er udarbejdet ifølge kravene i eu-

      forordning 1178/2011 del FCL.

      Rækkefølgen i materialet er som EASA-syllabus for teori til PPL(A) foreskriver.

      Vi anbefaler imidlertid, at du starter med fag 8 Generel viden om luftfartøjer. Derefter kan med

      fordel læses fagene 5 Flyveprincipper og 6 Operationelle procedurer. Før prøven i fag 7 Flyvepræstation
      og planlægning anbefales det, at man har været igennem fagene 3 Meteorologi og 9 Navigation.
      For at få mest muligt ud af fagene 7 Flyvepræstation og planlægning samt 9 Navigation

      anbefaler vi, at du sidder med VFG, ICAO-kort Danmark samt målegrej og navigations-
      computer. VFG’en er også at anbefale til fag 1 Luftfartsret.      Der afholdes teoriprøve i alle ovennævnte fag, undtagen fag nr. 4 (jf. ovenstående).

      Der er 16 spørgsmål og 35 minutter til besvarelsen - i hvert fag. Man skal have mindst 75%
      rigtige (12 svar) for at bestå den enkelte prøve. Alle prøver skal være bestået inden for 18

      måneder fra først beståede prøve.
      Gyldigheden af bestået teori er 24 måneder, hvilket betyder, at man har 24 måneder efter

      sidste beståede teoriprøve til at færdiggøre den praktiske skoling.
      Man kan starte praktisk skoling når som helst, men før man kan få lov at flyve solo, skal

      man som minimum have bestået skolens indstillingsprøver i alle teorifag samt have

      erhvervet sig N-beg-radiocertifikatet.
                                                      3
       Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2023
   1   2   3   4   5   6   7   8