Page 4 - 2023_Neat
P. 4

Luftfartsret
      Indholdsfortegnelse                                   Side


      1.1 Indledning ........................................................................ 6      1.2 ICAO, EASA og national lovgivning om luftfart .................. 7


        1.2.1 Flyveinformationsformidling ................................................. 10


        1.2.2 Nationalitet og registrering af fly .......................................... 12


        1.2.3 Krav til udstyr i flyvemaskiner ............................................... 13


        1.2.4 Definitioner .......................................................................... 14


      1.3 Generelle bestemmelser ................................................. 17


         1.3.1 Anvendelsesområder .......................................................... 17


         1.3.2 Overholdelse....................................................................... 18


         1.3.3 Ansvar ................................................................................ 18


         1.3.4 Almindelige regler ............................................................... 20


              Undgåelse af sammenstød ............................................... 27

              Lygteføring ....................................................................... 31


              Oplysninger om flyvningen ............................................... 32


              Radioforbindelse .............................................................. 34


              Signaler til fly fra jord ....................................................... 35

              Visuelflyveregler .............................................................. 37


        1.3.5 Lufttrafiktjeneste (ATC) og lufttrafiktjenesteluftrum ............. 42


              Lufttrafiktjeneste ............................................................. 42


              Betegnelse for luftrum ..................................................... 42


              Regulering af lufttrafik ..................................................... 45

                                                      4
       Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2023
   1   2   3   4   5   6   7   8   9