Page 9 - 2023_Neat
P. 9

Arbejdsområderne for EASA er:

        -  Certificering af luftfartøjer

        -  Certificering af piloter

        -  Certificering af personel

        -  Flyveoperationer

        -  Simplificering af regler for GA flyvning        Regeldannelse
        De væsentligste dokumenter i regeldannelsen er Europa-Parlamentets og Rådets

        forordning (EF) Nr. 216/2008, som beskriver EU samarbejdet landene imellem og

        angiver arbejdsområder og principper for samarbejdet.

        Commission regulation 1178/2011 er også et af hovedværkerne. Det handler

        om certificering. Til sådan en skrivelse udgives en AMC (Acceptable Means of

        Compliance), som beskriver, hvorledes reglerne skal efterfølges. GM er

        Guidance Material (vejledende materiale) til reglerne.

        Hvis man for eksempel ikke er helt enige i en lovtekst, kan et medlemsland

        udsende en ALTMOC (Alternate Means of Compliance), og det har Trafikstyrelsen
        været så venlig at gøre, således at vi i Danmark har en alternativ fortolkning af

        reglerne. Det betyder, at man ikke kan nøjes med at læse EASA-reglerne fra

        EASA’s hjemmeside, men desuden skal gøre sig bekendt med de danske regler. Er

        der uoverensstemmelser, er det den danske fortolkning der gælder i Danmark.        Andre lande end Danmark kan have lavet deres egne fortolkninger, hvilket man

        ligeledes skal gøre sig bekendt med, når man påtænker flyvning til andet land.        Det er meget svært at finde rundt i reglerne. Hvis du holder dig til de danske
        regler, er det Trafikstyrelsen, som er den relevante myndighed. ”TrafikStyrelsen”

        er myndighed for den civile luftfart i Danmark. Det betyder, at det er os, der

        fastsætter bestemmelser for udøvelsen af luftfart og fører tilsyn med, at

        bestemmelserne bliver overholdt.” står der i indledningen til den Nationale

        Lovgivning på Trafikstyrelsens hjemmeside.


      Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2023      9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14