Page 14 - 2023_Neat
P. 14

12. ELT (Emergency Locator Transmitter. Registrering af nødsender som

          beskrevet i BL 1-10.

        13. Kort over flyverute samt anvisning for fremgangsmåde, hvis man bliver

          interceptet.       Krav til fly, der anvendes til VFR Dag-flyvning:

        14. Fartmåler

        15.Trykhøjdemåler
        16.Et magnetisk kompas       Tilbage til indholdsfortegnelse
       1.2.4 Definitioner

       ACC (Area Control Centre) - Kontrolcentral

       AFIS (Aerodrome Flight Information Service) – Flyvepladsflyveinformationstjeneste

       AGL (Above Ground Level) – Højde over terræn

       AIP (Aeronautical information publication) – Publikation udgivet af en stat eller

       efter bemyndigelse af en stat og indeholdende sådanne oplysninger af varig

       natur, som er af væsentlig betydning for luftfarten.

       Alarmeringstjeneste En tjeneste, der har til opgave at underrette henholdsvis
       kontrolcentral eller flyveinformationscentral og redningscentral om luftfartøjer,

       der har behov for eftersøgnings- og redningstjeneste, samt i nødvendigt omfang at

       assistere disse.

       ATC (Air Traffic Control Service) – Flyvekontroltjeneste

       Flyvekontroltjenesten har til opgave:

         a) at forebygge sammenstød mellem luftfartøjer

         b) at forebygge sammenstød på manøvreområdet mellem luftfartøjer og

           hindringer, at fremme og regulere lufttrafik

       ATS-myndighed Den myndighed, der af vedkommende stat er udpeget som

       ansvarlig for, at der udøves lufttrafiktjeneste i et bestemt luftrum.

       Beredskabsfase En situation, hvor der næres frygt for et luftfartøjs og de
       ombordværendes sikkerhed. Kodebetegnelse ALERFA


      Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2023      14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19