Page 16 - 2023_Neat
P. 16

Nødfase En situation, hvor der er rimelig vished for, at et luftfartøj og de

       ombordværende befinder sig i alvorlig og overhængende fare og har behov
       for øjeblikkelig assistance. Kodebetegnelse DETRESFA.

       RCC (Rescue Coordination Centre) - Redningscentral, en enhed, som inden for

       en eftersøgnings- og redningsregion er ansvarlig for organiseringen af

       eftersøgnings- og redningstjeneste og for samordningen af eftersøgnings- og

       redningsaktioner inden for denne region.


       TIA (Traffic Information Area) - Trafikinformationsområde, ikke-kontrolleret
       luftrum oprettet i tilknytning til en TIZ, strækkende sig opefter fra en fastsat

       grænse over jordens / vandets overflade til en fastsat øvre grænse

       TIZ (Traffic Information Zone) - Trafikinformationszone, ikke-kontrolleret luftrum

       oprettet omkring en ikke-kontrolleret flyveplads, strækkende sig opefter fra

       jordens

       / vandets overflade til en fastsat øvre grænse.

       Tjenestetid Den periode, hvor der på en offentlig flyveplads ydes flyveplads- og

       trafiktjeneste.

       TMA (Terminal Control Area) - Terminalområde, kontrolområde oprettet
       i tilknytning til en flyveplads.

       Uvishedsfase En situation, hvor der hersker uvished om et luftfartøjs og de

       ombordværende sikkerhed. Kodebetegnelse INCERFA.

       VFG (VFR Flight Guide) - VFG-flyvehåndbog

       VFR (Visuel Flight Rules) - Visuelflyvereglerne

       VMC (Visual Meteorological Condotions) - Visuelle vejrforhold

       Åbningstid Den periode, en offentlig flyveplads er stillet til rådighed for luftfart
       Tilbage til indholdsfortegnelse
      Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2023      16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21