Page 15 - 2023_Neat
P. 15

BL Bestemmelser for civil luftfart, Danmark

       CTA (Control Area) Kontrolområde, kontrolleret luftrum strækkende sig opefter
       fra en fastsat grænse over jordens / vandets overflade.

       CTR (Control Zone) Kontrolzone, kontrolleret luftrum strækkende sig opefter fra

       jordens / vandets overflade til en øvre, fastsat grænse

       FIR (Flight Informations Region) – Flyveinformationsregion, afgrænset luftrum,

       indenfor hvilken der udøves flyveinformations- og alarmeringstjeneste.

       FIS (Flight Information Service) – Flyveinformationstjeneste

       Flyvesigtbarhed Sigtbarheden fremefter fra cockpittet i et luftfartøj under
       flyvning. Forplads Et på en landflyveplads afgrænset område, som er beregnet til

       luftfartøjers ophold under optankning eller afsætning af passagerer eller gods,

       tankning, parkering eller vedligeholdelse

       Forventet afgangstidspunkt (Estimated off block time). Tidspunktet, på hvilket

       luftfartøjet forventes at påbegynde udkørsel til start.

       Godkendt flyveplads En flyveplads, der af Statens Luftfartsvæsen er godkendt til

       en særlig aktivitet.

       Gældende flyveplan Flyveplanen inklusive eventuelle ændringer, fremkommet

       ved senere klareringer.
       IAS (Indicated Air Speed) – Indikeret flyvehastighed

       IFR (Instrument Flight Rules) – Instrumentflyvereglerne

       Indhentende luftfartøj Et luftfartøj, der nærmer sig et andet luftfartøj bagfra

       under en vinkel, der er mindre end 70 grader målt fra det indhentede luftfartøjs

       længdeakse.

       Interception En militær handling rettet mod et luftfartøj, oftest med henblik på at

       fastslå identitet.

       Klarering Tilladelse til at udføre lufttrafik i overensstemmelse med de nærmere

       betingelser, der er afgivet af en flyvekontrolenhed.

       Kontrolleret flyveplads En flyveplads, hvor der ydes flyvekontroltjeneste for

       flyvepladstrafik.

       Kontrolleret flyvning Enhver flyvning, for hvilken der er udstedt en klarering.

       Kritisk fase Fælles betegnelse for uvishedsfase, beredskabsfase og nødfase.
       MSL (Mean Sea Level) - Middelvandstand      Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2023      15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20