Page 12 - 2023_Neat
P. 12

Den integrerede Luftfartsinformationspakke - VFR       Oversigt over den

       integrerede
       informationspakke
       samt inddelingen af

       VFG’en.


       Kig ind på Naviairs

       hjemmeside og find:

       Banelængden på den
       længste bane på EKYT

       Find fx frekvensen for

       AAL VOR

       Find
       lufthavnskontorets

       åbningstid på EKEB


       Tilbage til
       indholdsfortegnelse

       1.2.2 Nationalitet og registrering af fly

       Danske fly er forsynet med

       kendingsbogstaver.

       Fx OY-CTZ

       De to første bogstaver OY

       betyder, at flyet er dansk.

       CTZ er registrerings-bogstaverne.


      Flyveteori PPL(A)(UL)/LAPL       Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2023      12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17